Millet İttifakı, hükümet programı niteliğindeki Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuna duyurdu. Metne göre, cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl ve bir dönem olacak, seçim barajı yüzde 3'e düşecek. Enflasyon iki yıl içinde kalıcı olarak tek haneye düşürülecek. Kur Korumalı Mevduat'ta yeni hesap açılmayacak, vadesi dolduğunda kapatılacak. LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldırılacak, üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunulacak. Kanal İstanbul Projesi iptal edilecek.

Millet İttifakı, 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nden oluşan Millet İttifakı, bugün Ankara ATO Congresium’da 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı.

3 bin 100 kişilik salonda çok sayısa siyasetçi, demokratik kitle örgütleri ve meslek örgütleri temsilcileri yer aldı. Toplantıda Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin başlıklarına ilişkin videolara yer verildi.

Millet İttifakı'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde 9 ana başlık yer aldı. Bu başlıklar şöyle: 'Hukuk, Adalet, Yargı', 'Kamu Yönetimi', 'Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim', 'Ekonomi, Finans, İstihdam', 'Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm', 'Sektörel Politikalar', 'Eğitim ve Öğretim', 'Sosyal Politikalar', 'Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları'

millet-ittifaki-ortak-politikalar-mutabakat-metni-ni-acikladi-1119986-1.

75 alt başlığın yer aldığı metinde 2 binin üzerinde vaat sıralandı. Vaatlerden öne çıkanlar şöyle:

>> Cumhurbaşkanının 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralı getirilecek, seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek, siyasi partilere kapatma davası için TBMM'nin izni zorunlu hale getirilecek.

>> Enflasyon iki yıl içinde kalıcı olarak tek haneye düşürülecek. Hayat pahalılığı sonlandırılacak.

>> Kur Korumalı Mevduat'ta yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar vadeleri sonunda kapatılacak.

millet-ittifaki-ortak-politikalar-mutabakat-metni-ni-acikladi-1119988-1.

>> İtibar gerekçesiyle yapılan tüm gereksiz harcamalara son verilecek. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı saray, köşk ve yalılar halkın kullanımına açılacak.

>> Yurttaşların her yerde güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlanacak, internet erişiminin üzerindeki vergiler indirilecek. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükü azaltılacak. 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilerilere ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim sağlayanacak.

>> LGS sınavı süreç içinde tamamen kaldırılacak. Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunulacak.

>> Kanal İstanbul Projesi göreve başlanıldığı gün iptal edilecek. Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa uygun hale getirilecek.

>> Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu satın alınması ya da döviz cinsi mevduat ya da bireysel emeklilik hesabı açılması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son verilecek.

>> Sığınmacıların mahalle, ilçe ve il bazında kontrolsüz yoğunlaşmalara erişmesine asla izin verilmeyecek. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin güvenli ve iç hukuk ile uluslararası hukuka göre mümkün olan en kısa süre içerisinde ülkelerine geri dönmeleri sağlanacak.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ninin kamuoyuna duyurulmasının ardından 6 partinin genel başkanları, 240 sayfalık metin ile poz verdi.

millet-ittifaki-ortak-politikalar-mutabakat-metni-ni-acikliyor-1119982-1.

ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ

Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni CHP Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA Partisi'nden İbrahim Çanakçı, Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi'nden Feridun Bilgin, İYİ Parti'den Ümit Özlale ve Saadet Partisi'nden Sabri Tekir açıkladı. Partilerin temsilcilerinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni bugün milletimizle paylaşıyoruz. Kontrolsüz güç, güç değildir; felakettir. Millet İttifakı, bu ucube sistem yerine kuvvetler ayrılığını tesis eden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyor.

Yasam reformuyla Meclis'in faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacağız. Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Bütçe hakkı TBMM'nin devredilmez bir yetkisi olacak. Meclis'te kesin hesap komisyonunu kuracağız. Yürütme reformuyla cumhurbaşkanının 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız.

Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası için TBMM'nin iznini zorunlu hale getireceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayacağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Muhtarlık Temel Kanunu'nu çıkaracağız. Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz. Üst düzey yönetimlerde kadın yöneticilerin sayısını artıracağız.

TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracağız. Zaman aşımını kaldıracağız, bu suçları asla af kapsamına almayacağız. Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz. Kamu İhale Kanunu'nu Avrupa Birliği normalarına uygun hale getireceğiz.

Faik ÖztrakFaik Öztrak

DEVA Partisi'nden İbrahim Çanakçı: Temel hedefimiz Türkiye ekonomisi üretken, rekabet gücü yüksek ve tek bir vatandaşımızı dahi yatağa aç göndermeyen bir yapıya kavuşturmaktır.

Enflasyonu iki yıl içinde kalıcı olarak tek haneye düşüreceğiz. Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Ortalama büyüme hızını yüzde 5'e çıkaracak, dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına yükselteceğiz. Aşırı yoksulluğu sonlandıracağız.

128 milyar dolar olarak bilinen arka kapı döviz satışlarının takipçisi olacağız. Kur Korumalı Mevduat'ta yeni hesap açmayacak, mevcut hesapları vadeleri sonunda kapatacağız.

İktidara gelir gelmez cumhurbaşkanına bağlı Durum ve Hasar Tespit Komisyonu oluşturacağız. İtibar gerekçesiyle yapılan tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı'nı Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız.

İmar rantlarını kapsamlı ve etkili bir biçimde vergilendireceğiz. Vergi cennetleri üzerinden vergi kayıplarına son vereceğiz.

Sermaye piyasasına güveni sarsan manipülasyon mücadele edeceğiz. Gençlerin istihdamına yönelik sertifika geliştireceğiz. Kadın ev işçilerinin iş kanununa tabii olmasını sağlayacağız.

İbrahim Çanakçıİbrahim Çanakçı

Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp: Beyin göçünü engellemek için eğitim sistemimiz özgürlük olması için adımlar atacağız. Akademisyenlerin özlük hakları ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız.Üniversitelerin araştırma şartları ve imkanlarını iyileştireceğiz.

Firmaların e-ticaret, sanal mağaza, kişiselleştirilmiş ürünler gibi alanlarda becerilerini destekleyeceğiz. Kadın ve genç girişimciliğine yönelik özel destek paketleri hazırlayacağız.

Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı'nı kuracağız. Yapay zeka etik kurulunu oluşturacağız. Vatandaşlarımızın her yerde güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacak, internet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilerimize ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim sağlayacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda idari pozisyonlara liyakatli atamaların yapılmasını esas alacağız. Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz.

Sınav güvenliğini mutlaka sağlayacağız. Orta öğrenime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldıracağız. Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız.

Yükseköğrenime bütçeden daha fazla tahsis edeceğiz. Üniversite arazilerini ranta kurban ettirmeyeceğiz. KYK burslarını yeni bir anlayışla ele alacağız, dağıtım süreçlerini şeffaf bir hale getireceğiz. Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız.

Bülent ŞahinalpBülent Şahinalp

Gelecek Partisi'nden Feridun Bilgin: Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacağız. Ziraat Bankası'nı tekrar çiftçinin bankası yağacağız. Hasat dönemi ve hasat öncesinde ithalata izin vermeyeceğiz. Topraktan sofraya gıda güvenliğini sağlayacağız.

Sanayi üretimi ve ihracatını ileri teknolojiye dayanan bir yapıya dönüştüreceğiz. Savunma sanayimizi çok daha iyi bir noktaya taşıyarak ülkemizin dışa bağımlılığına son vereceğiz.

Ticaret Bakanlığı'nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandıracağız.

Kanal İstanbul Projesi'ni göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri teknik olarak düzenleyeceğiz. Atatürk Havalimanı'nı yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz.

Yeni bir turizm kanunu çıkaracağız. Sanatçı Dayanışma Merkezleri kuracağız. Kütüphaneleri 7/24 teknolojik altyapı imkanı ile güçlendireceğiz. Yeşil ekonomiye geçiş programını yürürlüğe koyacağız. Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak kaldıracağız.

Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı'nı kuracağız. Merkezi ve yerel yönetimin iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği kentsel dönüşüm yasası çıkaracağız.

Feridun BİlginFeridun Bİlgin

İYİ Parti'den Ümit Özlale: Devlet okullarında okuyan bütün çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz. Çocukların şiddet, cinsel istismar sömürüsüne karşı her türlü tedbiri alacağız.

Vatandaşla hak temelli bir dayanışma ilişkisi kuracağız. Daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayarak hakkaniyet ilkesini gözeteceğiz.

Çocuk işçi çalıştırılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. İşsizlik Sigortası fonu'nun amaç dışı kullanılmasının önüne geçeceğiz.

TOKİ asıl görevine geri dönüp sadece sosyal konut üretecek. Üniversite öğrencilerimizin barınma sorununu çözüceğiz. Öğrencilerimizin ne olduğunu belirsiz vakıfların, derneklerin yurtlarında kalmaya mecbur bırakmayacağız.

Türkiye'de artık bir ilaç krizi yaşanmayacak. İlaç krizine son vereceğiz.

Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz. Çünkü biliyoruz ki 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır.'

İktidarımızda çetelerle boy boy fotoğraf çektiren bir İçişleri Bakanı olmayacak.

Ümit ÖzlaleÜmit Özlale

Saadet Partisi'nden Sabri Tekir: 'Yurtta Barış Cihanda Barış.' Biz bu prensibin dış politikamızda temel esas olarak kullanılmasını her zaman benimseyeceğiz.

Dışişleri Bakanlığı'na eleman alımını objektif, siyasi tercihlerden uzak, liyakate dayalı kapsamlı bir sınav sistemiyle yapacağız. 2014 Geri Kabul Anlaşması ile 2016 Mutabakatı'nı gözden geçireceğiz.

NATO bünyesindeki katkılarımızı rasyonel ve ulusal çıkarlarımıza uygun bir şekilde sürdüreceğiz.

Ortadoğu bölgesindeki ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygılı olacağız. Bu ülkelerin içişlerine karışmayacak, aralarındaki sorunlarda taraf tutan bir ülke değil, çözümleri kolaylaştıran bir ülke olacağız.

Ordumuzun istihbarat, keşif, vurucu gücü ve diğer operasyonel yeteneklerini güçlendireceğiz. Kuvvet komutanlıklarını yeniden Genelkurmay Başkanlığı'na bağlayacağız. Yurt dışına kaçan teröristlerin iadesi çalışmasını etkinleştireceğiz.

Göç ve sığınmacılarla ilgili politikalara ilişkin, Göç İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere sığınmacılarla ilgili kurumları yeniden yapılandıracağız. Göç konusunda ülkemizin tampon bölge, tampon ülke haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Gayrimenkul, devlet borçlanma senedi, yatırım fonu satın alınması ya da döviz cinsi mevduat ya da bireysel emeklilik hesabı açılması karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verilmesi uygulamasına son vereceğiz. Sığınmacıların mahalle, ilçe ve il bazında kontrolsüz yoğunlaşmalara erişmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin güvenli ve iç hukukumuz ile uluslararası hukuka göre mümkün olan en kısa süre içerisinde ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız.

Sabri TekirSabri Tekir