Kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerinden yurttaş randevu bulamıyor. 17 tane şehir hastanesinde 136 randevu araması yapıldığında 87'sinde boş randevu bulunamadı. Yurttaş hem şehir hastanesinden hem de kamu hastanesinden randevu alamıyor, sistem kilit.

Milyarlar ödeniyor, randevu bulunamıyor
Fotoğraf: AA

Sibel BAHÇETEPE

Yurttaş kamu hastanelerinden randevu bulamazken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" diyerek hayata geçirdiği kamu-özel ortaklığı (KÖİ) ile yapılan şehir hastanelerinde de benzer durum yaşanıyor. 2024’te 84 milyar TL ödenecek olan şehir hastanesinde randevu bulunamıyor. Pek çok şehir hastanesinde kadın doğum, çocuk, göz, dermatoloji gibi bölümlerde randevu araması yapıldığında ya hiç yer bulunamıyor ya da günler sonrasına randevu aralığı veriyor. Kamu özel ortaklığı ile yapılan 17 şehir hastanesinin bazı branşlarında randevu almaya çalışan ancak pek çok bölümde randevu bulamayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya "Kirasını veriyoruz ancak doktora ulaşamıyoruz" dedi.

CİDDİ SORUNLAR VAR

Ülkemizde KÖİ ile yapılan 18 şehir hastanesi bulunuyor, bir hastanenin inşaatı sürüyor. Kamu kaynakları ile yapılan ise 13 şehir hastanesi bulunuyor, bunların da 6 tanesi tamamlanırken, 7 tanesinin inşaatı sürüyor. Kamu özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanesinin ortalama yatağı bin 579 iken, kamu kaynakları ile yapılanlar ise ortalama yatağı ise bin 91. KÖİ ile yapılan 17 şehir hastanesinin kulak burun boğaz, göz hastalıkları, kardiyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, göğüs hastalıkları, deri ve zührevi hastalıkları branşlarının pek çoğunda randevu bulmakta ciddi sorunlar yaşanıyor.

YÜZDE 87'Sİ DOLU

16 Ocak tarihinde 17 şehir hastanesinde 8 branşta 136 randevu sorgulaması yaptığını anlatan SES İşyeri temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, "Bu sorgulanan randevuların 87’sinde (yüzde 64) boş randevu bulunamadı. 49’unda (yüzde 36) randevu vardı. Bulunun 49 randevunun randevu gün süresi ortalama 5 gün. Bu 17 şehir hastanesinin 6 bin 377 poliklinik odası var ama o odalarda uzman hekim yok. Poliklinik odasının kirasını veriyoruz ama yurttaş da randevu bulamıyor" dedi.

Yalçınkaya, kamu özel ortaklığı modeli ile yapılan 17 şehir hastanesinde 16 Ocak tarihinde 08.00-10.00 arasında yaptığı randevu sorgulamalarında şehir hastanelerinin durumunı şöyle özetlediı:

"Kadın hastalıkları ve doğum branşında; hiçbir hastanede randevu bulunamadı. Göz hastalıkları branşında; 16 hastanede boş randevu bulunamadı, sadece 1 hastanede boş randevu bulunabildi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında; 16 hastanede boş randevu bulunamadı, sadece 1 hastanede boş randevu bulunabildi. Deri ve Zührevi Hastalıklar branşında; 14 hastanede boş randevu bulunamamış, sadece 3 hastanede boş randevu bulunabildi. Kulak burun boğaz branşında 9 hastaneden boş randevu bulunabildi. Kardiyoloji branşında; 10 hastanede boş randevu bulunamadı, sadece 7 hastanede boş randevu bulunabildi. "

Kubilay Yalçınkaya
SES İşyeri Temsilcisi

HİÇBİR BRANŞTA YOK

Yalçınkaya, incelediği hastane ve randevuları şöyle özetledi:

Başakşehir Şehir Hastanesi’nde hiçbir branşta randevu bulunamadı.

Bursa Şehir Hastanesi’nde 7 branşta yer bulunamadı, 1 branşta randevu bulunabildi.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 7 branşta yer bulunamadı, 1 branşta randevu bulunabildi.

Adana Şehir Hastanesi’nde 6 branşta yer bulunamadı, 2 branşta randevu bulunabildi.

Manisa Şehir Hastanesi’nde 6 branşta yer bulunamadı, 2 branşta randevu bulunabildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde 6 branşta yer bulunamamış, 2 branşta randevu bulundu."

∗∗

16/01/2024 TARİHİNDE YAPILAN MHRS KONTROLÜNDE BAZI ŞEHİR HASTANELERİNİN RANDEVU DURUMLARI

• BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ

Göz hastalıkları: Yok

Kardiyoloji: Yok

Kadın hastalıkları ve doğum: Yok

Çocuk sağlığı ve hastalıkları: Yok

Nöroloji: Yok

Göğüs hastalıkları: Yok

Deri ve zührevi hastalıklar: Yok

• KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ

Göz hastalıkları: Yok

Kardiyoloji: Yok

Kadın hastalıkları ve doğum: Yok

Çocuk sağlığı ve hastalıkları: Yok

Nöroloji: Yok

Göğüs hastalıkları: 25.01.2024

Deri ve zührevi hastalıklar: Yok

• BURSA ŞEHİR HASTANESİ

Göz hastalıkları: Yok

Kardiyoloji: Yok

Kadın hastalıkları ve doğum: Yok

Çocuk sağlığı ve hastalıkları: Yok

Nöroloji: Yok

Göğüs hastalıkları: 16.01.2024

Deri ve zührevi hastalıklar: Yok

∗∗

DEVASA HASTANELER ÇÖZÜM DEĞİL

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, AKP hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Programı’na dikkat çekerek "Bu programın 4 ana özelliği var. Hekimin itibarsızlaştırılması, hastaların müşteri olarak görülmesi, hastanelerin işletme haline getirilmesi ve bütün sağlık sorunlarının üçüncü basamak denilen eğitim ve araştırma boyutundaki büyük kuruluşlarda çözümlenmeye çalışılmasıdır. Şunu çok iyi biliyoruz 600 yatağın üzerindeki kurumlar işletilemez hale gelen verimsiz yapılara dönüşüyor" dedi. Koruyucu sağlık kurumu olan birinci basamak aile sağlığı ile toplum sağlığı merkezlerinin ihmal edildiğini kaydeden Kaynak, özetle şu değerlendirmeyi yaptı: "Böyle olunca bütün hastalar büyük hastanelere yöneldi. Birinci basamakta halledilecek pek çok iş 3. basamak hastanelerde halledilmek istenince randevular tıkandı. Bir hastanenin büyük olması o hastanede iyi hizmet alınacağı anlamına gelmez. Bir hastanenin büyük olması bu hastaneye kolay ulaşılıp işlerinizi hemen halledeceğiniz anlamına gelmez. "

Prof. Dr. Süleyman Kaynak
İzmir Tabip Odası Başkanı