Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Maraş'ta bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar görmeyen şube binasının yıkılma girişimine karşı çıktı. Yapılan açıklamada "Mimari mirasımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması gereklidir” denildi.

Mimarlar Odası: Şube binasının yıkılması girişiminden vazgeçilmelidir

HABER MERKEZİ

Mimarlar Odası, 6 Şubat depremlerinde hasar görmeyen Maraş’taki şube binalarının yıkılması girişimine tepki gösterdi.

Merkez Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, “Odamıza ve mimarlık meslek ortamına ait yapının yıkılması kabul edilemez, proje kapsamındaki uygulamalar ivedilikle durdurulmalıdır” denildi. 

Depremde hayatını kaybedenlerin bir kez daha anıldığı açıklamada, “Mimarlar Odası tarafından, depremlerin olduğu ilk günden itibaren bölgede afet sonrası müdahale ve tespit, iyileştirme süreçleriyle ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Yerinde yürütülen çalışma ve teknik incelemelerin yanı sıra araştırma ve değerlendirmelere dayalı raporlar kamuoyu ve meslek ortamıyla paylaşılmıştır" ifadeleri yer aldı. 

Depremde şube binalarının hasar görmediği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Kahramanmaraş kent merkezinde, Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesinde yer alan pek çok yapı yıkılmış veya ağır hasar almıştır. Aynı bölgede Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi’nin faaliyet gösterdiği, 33012 Sokak No:13 adresinde bulunan mülkiyeti Odamıza ait yapı 6 Şubat Depremlerinde hasar görmemiştir. 2007 yılında yapı ruhsatı alınarak yapımına başlanan; nitelikli mimarlık hizmetleri ve bilimsel şehircilik ilkeleri esas alınarak, afet verilerine, zemin özelliklerine ve taşıma kapasitesine uygun biçimde mimari projesi ve taşıyıcı sistemi tasarlanan yapı, 2010 yılında yapı kullanma izni almıştır. Ancak bölgede Azerbaycan ile yapılan anlaşma ile başlatılan ve TOKİ tarafından yürütülen “Azerbaycan Mahallesi” projesi kapsamında rezerv yapı alanı ilan edilen Hayrullah Mahallesinde bulunan Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube binası yıkılmak istenmektedir.

"MİMARİ MİRASIMIZIN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI GEREKLİDİR"

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda getirilen değişiklikler, yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ eliyle yürütülen süreçte; Oda binamız bilimsel ilkeler ve gerçeklerle sunulan nitelikli mesleki hizmetlerin afetlere karşı güvence olduğunun kanıtıdır. Odamıza ve mimarlık meslek ortamına ait yapının yıkılması kabul edilemez, proje kapsamındaki uygulamalar ivedilikle durdurulmalıdır. 6 Şubat ve öncesinde yaşanan tüm depremler; kentsel ve kırsal alanda bütüncül planlama ilkelerini reddeden anlayışın, kentlerimizi her türlü afete karşı zayıf, güvencesiz ve risk altında bıraktığını gözler önüne sermiştir. Sağlıklı ve güvenli kentleşme ve yaşam çevrelerinin oluşturulması için bilim insanlarının, meslek odalarının, akademik kuruluşların ve tüm ilgili kesimlerin koordinasyonunun ve işbirliğinin sağlanması; afet risklerine karşı sağlam ve nitelikli mesleki hizmetlerle üretilen yapılı çevrenin, mimari mirasımızın korunarak gelecek nesillere aktarılması gereklidir.”