Makine Mühendisleri Odası 50. Olağan Genel Kurulu başladı. Açılış konuşmasını yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, "Mesleğimizin kamusal sorumluluğu ve tarihten öğrendiklerimizin gereği olarak, ezilenlerin, sömürülenlerin, yanında durmaya, üreten, sanayileşen, kalkınan ve hakça bölüşen bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

MMO 50. Olağan Genel Kurulu başladı: Dayanışma içerisinde mücadelemiz sürecek

HABER MERKEZİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 50. Olağan Genel Kurulu Kocatepe Kültür Merkezi’nde bugün başladı. Yönetim kurulunun çalışma raporu değerlendirildiği, yeni dönem çalışma programının ana hatları belirlendiği kurulda seçim ise yarın yapılacak. Üyelerin geniş geniş katılımıyla başlayan genel kurulun açılış konuşmalarını MMO Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptı. 

Sözlerine demokrasi, laiklik, eşitlik, emek, barış, adalet ve özgürlük için mücadele eden bütün halkımızla destek ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak başlayan MMO Başkanı Yener, “Genel kurul ve seçimlerimiz, totaliter iktidara karşı Cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, kamucu, toplumcu bir yanıt olacaktır. Tarihimizin bütün usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını, kayırmacılıklarını, borçlanma ve faiz ödeme düzeylerini, rant politikalarını, vergi adaletsizliklerini kat kat aşan, aynı zamanda halkı işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı ile güçten düşüren bir kötülükler iktidarı, felaketler iktidarı söz konusudur” diye konuştu.  

"CESARETLE DEVAM ETMELİYİZ"

“Yeni sömürgecilik ve bu iktidar, ülkemizi iliklerine kadar sömürmekte ve yoksullaştırmaktadır” diyen Yener, “Kamusal üretim, hizmet ve denetimin tasfiyesi, fason ve esnek üretimin yaygınlığı ile rant eksenli sermaye birikiminin hâkimiyeti; mühendislik hizmet ve uygulamaları ile meslek örgütlerimizi etkilemekte, mühendisliği değersizleştirmektedir. TMMOB ve bağlı odalarının toplumsal yaşamın bütününe yönelik yurtsever kamucu faaliyetleri, ülkemizdeki tüm olumsuzlukları sergilemiş ve pratikte doğrulanmıştır. Hemen her konu, TMMOB’nin ve diğer dost çevrelerin yıllardır yürüttüğü haklı, onurlu, özverili mücadeleyi sürekli olarak doğrulamıştır. Bu nedenle yeni çalışma döneminde mesleki sorumluluklarımızı daha iyi bir şekilde yerine getirmeyi, örgütlülüğümüzü güçlendirmeyi, saldırılara karşı birlik içinde hazırlıklı olmayı, mesleki uygulama ve kamusal hizmet niteliğimizi yükseltmeyi sürekli olarak gündemimizde tutmalı; meslek alanlarımız üzerinden siyaset yapmaya cesaretle devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

MMO Başkanı Yunus Yener

"DERİN KRİZLER YAŞANIYOR"

Yener’in ardından söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz ise “Her yeni dönemde karşımıza daha zor koşullar, aşılması daha güç yollar getiriyor. Son yıllardaki her genel kurulumuzu, bir öncekinden çok daha kötü bir ülke tablosu içinde gerçekleştiriyoruz. ‘Bundan daha kötüsü olamaz’ diye düşündüğümüz her olayın daha kötüsü, kısa bir süre sonra başımıza geliyor” diyerek konuşmasına başladı. Ekonomiden siyasete, hukuk sisteminden eğitime, tarımdan sanayiye, kamu yönetiminden dış politikaya kadar her alanda derin krizler yaşandığını belirten Koramaz, “Yaşanan bu kriz tüm toplumsal kesimler gibi biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının hayatlarını da çok olumsuz etkiliyor. Kamuda ve özel sektörde sistematik bir biçimde daraltılan iş alanlarımız nedeniyle işsizlik tehlikesi, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma biçimleri ortak kaderimiz haline geldi. Artan kiralar, kontrol altına alınamayan fiyatlar, temel tüketim maddelerinde yaşanan kıtlık, düşen alım gücü, açlık sınırına düşen ücretler ve giderek artan işsizlik bizlerin de yaşamını söndürüyor. Nitelikli bir eğitim alan, köklü üniversitelerden iyi derecelerle mezun olmuş birçok genç meslektaşımız, mesleki, maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt dışında arıyor” dedi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz

"AKP’NİN YÖNETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

AKP iktidarının ülkeyi yönetmesinin artık mümkün olmadığına dikkat çeken Koramaz şöyle konuştu: “Yerel seçim sonuçlarıyla bir kez daha gördük ki örgütlü bir mücadelenin, iradenin ve kararlılığın galibiyeti mutlaktır. 22 yıllık AKP iktidarı boyunca; Gezi’de yükselen ortak iradenin ardından, belki de ilk kez ve somut olarak AKP rejimi ciddi anlamda geriletilmiştir. Mayıs seçimlerinin ardından ısrarla vurgulamıştık; seçimleri kazandılar ama bu ülkenin yarısının da rızasını alamadılar. Bu gerici, bu kötülük iktidarının ülkeyi yönetmesi artık mümkün değildir.  Bizler, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak; 100 yıldır ülkemizin her önemli dönemecinde yaptığımız gibi, mesleğimizin kamusal sorumluluğu ve tarihten öğrendiklerimizin gereği olarak, ezilenlerin, sömürülenlerin, yanında durmaya, üreten, sanayileşen, kalkınan ve hakça bölüşen bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz.
İşte bu yüzden yerel seçim sonuçları bizler için oldukça önemlidir. Bu sonuçlar AKP rejiminde açılmış büyük bir gediktir. Direnerek, mücadele ederek elde edilen her kazanım, toplumun, emeğin ortak kazanımıdır. Ortak geleceğimiz, bu kazanımlarla şekillenecek ve güzelleşecektir. Emeğin güçlü kollarıyla kurulacak bir dünyada ne açlık olacak ne sefalet ne savaş olacak ne nefret ne emperyalist boyunduruk olacak ne kapitalist sömürü, ne gericilik olacak ne de cehalet! Emeğimizle kuracağımız dünyada demokrasi olacak, özgürlük olacak, barış olacak, bağımsızlık olacak, laiklik olacak, gönenç olacak, huzur olacak.”