MUÇEV, Marmaris Karacasöğüt Koyu’nun birinci derece sit alanı tescil edilmesine rağmen inşaat çalışmasına başladı. Bölge halkı karara tepkili.

MUÇEV,  Karacasöğüt Koyu’nu yok etmekte kararlı

Aycan KARADAĞ 

Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’na komşu olan Karacasöğüt Koyu 15 Haziran 2023 tarihinde  ayında birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Karara rağmen bürokratların kurduğu Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret A.Ş. (MUÇEV)  alanda faaliyet yapmak için inşaat çalışması başlattı. MUÇEV’in inşaata  başlamak için koya 3 tırla malzeme getirdiği öğrenildi.  Marmaris Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada,   projeye Marmaris Belediyesi’nin 28 Ağustos 2023 tarihinde ruhsat verdiği ifade edildi.

Açıklamada, “İnşaatı Karacasöğüt yaşayanları ve Marmaris Kent Konseyi üyeleri olarak durdurmaya çalışıyoruz. Jandarma ve Sahil Güvenlik burada. Ancak gidin dava açın üslubundalar. Sahil Güvenlik açıkça korumayla görevlendirilmiş olmasına rağmen herhangi bir işlem yapmıyor. MUÇEV taşeronu bizlere karşı son derece sert bir tutum içerisinde. 28 Ağustos 2023 tarihinde Marmaris Belediyesi'nin verdiği ruhsatı göstererek ‘benim ruhsatım var. Arkeolojik alanı dikkate alan yeni bir proje çizdirerek bu ruhsatı aldıklarını’ ifade ediyor. Mahkeme süreci devam eden, geçmişte davacısı olduğu bir projeye belediyenin ruhsat vermiş olması da ayrıca canımızı acıttı. Ancak mevzuatlara göre proje değişikliğine gitmek verilmiş çevresel etki değerlendirme(ÇED ) olumlu kararını geçersiz hale getirir ve yeni projeye yeni ÇED süreci işletilmesi gerekir” denildi.

BÖLGE HALKI PROJEYİ İSTEMİYOR

Ege ve Akdeniz kıyıları kuşatan MUÇEV ilk olarak proje için 2020 yılında başvuruda bulundu. Muğla Valiliği tarafından, proje için Eylül 2020 yılında ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Marmaris Belediyesi, ÇED sürecine tabi yat limanları kapsamında incelenmesi gerektiğini belirterek projeye dava açtı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, Ekim 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vererek proje için ‘ÇED gerekli’ olduğunu belirtti. Şirket itiraz ederek kararı Danıştay’a taşıdı. Danıştay 6. Dairesi ise Temmuz 2022 tarihinde Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin ‘ÇED gerekli’ kararını onayladı. Yaşanan gelişmelerin ardından MUÇEV proje için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 31 Ağustos 2022 tarihinde yeniden başvuruda bulundu. Bakanlık aynı gün içerisinde proje dosyasını inceleyip 27 Eylül 2022 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenleme kararı verdi. Halkın katılım toplantısına ise yurttaşlar izin vermedi. Bakanlık ise projeye 25 Haziran 2023 tarihinde ‘ÇED olumlu’ kararı verdi. Bölge halkı karara karşı dava açtı. 

HERHANGİ İNŞAİ VE FİZİKİ UYGULAMA YAPILAMAZ 

MUÇEV’in proje için ilk başvurduğu dönemde Marmaris Kent Konseyi ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) harekete geçti. 28 Eylül 2022 tarihinde Karacasöğüt Koyu’nda SAD üyelerince yapılan dalış sonucunda koyda arkeolojik buluntulara rastlandı.  Marmaris Kent Konseyi ve SAD, dalış sonuçlarını rapora dönüştürerek yasal süreç başlattı. Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü ve  Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile raporu sunup arkeolojik buluntuları tespit, tescil işlemlerini başlatmalarını ve koruma amaçlı önlemleri almalarını talep etti. Bodrum Sualtı Müzesi ise başvuruyu değerlendirerek koyda inceleme yaptı. İncelemeler sonrası Karacasöğüt Koyu’nda arkeolojik buluntular ortaya çıktı. Müze tarafından 27 Ocak 2023 tarihinde limanın koruma altına alınması amacıyla rapor hazırladı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirdi.  Kurul ise 15 Haziran 2023 tarihinde kararı verdi. Kararda “Su altında tespit edilen kültür varlıklarının kararımız birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, anıt fişinin hazırlanarak kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanın yasak dalış alanı olması ile ilgili değerlendirme yapılması için sualtı araştırma başkanının görüşünün kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda kurulumuzun izni alınmadan herhangi bir inşai ve  fiziki uygulamaya gidilmemesine karar verildi” denildi.