Muğla’nın Marmaris İlçesi Söğüt mevkiine MUÇEV tarafından yapılacak olan Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı Projesine verilen ÇED olumlu kararı, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava sonrası iptal edildi.

MUÇEV’in Yat Limanı projesine onay yok

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi Söğüt mevkiinde, MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 29 Mayıs’ta Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı verildi. 

Karara karşı açılan davada ise ÇED Olumlu kararı iptal edildi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUÇEV Turizm Ticaret A.Ş. tarafından planlanan, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan ve 187 adet ilave yat kapasitesi oluşturacak olan “Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı Projesi” için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen ÇED Olumlu Kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. 

Kararın iptali için projede kamu yararı olmaması, proje kapsamında koruma-kullanma dengesini gözetecek bütüncül bir etki değerlendirmesinin yapılmadığı ve proje alanının bir kısmının 1. derece arkeolojik sit alanında yer alması gerekçeleri sıralandı. 

Açılan ÇED iptal davası Muğla 1. İdare Mahkemesinin kararı ile proje alanında 1. derece arkeolojik sit alanı bulunması ve projenin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılık teşkil etmesi nedeniyle proje için verilen ÇED Olumlu Kararı iptal edildi.