2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları
Abone Olgoogle-news
Müfettişler Derneği: Müfettiş yönetmeliği şartlarımızı iyileştirmedi

Müfettişler Derneği, 1 Mart 2022 tarihinde sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada yönetmeliğin müfettişlerin şartlarını iyileştirmediği ifade edildi.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müfettişlik; en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları başarı ile tamamlayarak mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belli süre meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda kanunların öngördüğü usule göre seçilerek atanılan kariyer meslek kadrolarından biridir. Bu mesleğin eğitim öğretim süreçlerine sunduğu gizil ve örtük katkı ile eğitimde kalite güvence sisteminin aktif hale getirilmesinde üstlendiği rol göz önünde bulundurulduğunda, eğitim müfettişlerin son yıllarda uğradığı mağduriyetlerin telafisi yönünde Bakanlığımızca henüz kayda değer bir adım atılmadığı müşahede edilmektedir.

Özlük haklarımız konusunda uzun yıllar boyunca neredeyse hiçbir iyileştirilme yapılmaksızın, hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarımız giderilmeksizin, yıpratılan mesleki itibarımız onarılmaksızın, boşalan liyakatli kadrolara nitelikli atamalar yapılmaksızın çıkarılan bir yönetmelik ile tarafımıza 80 bin kurum ve 1 milyon 250 bin eğitim çalışanının teftiş ve denetim sorumluluğunun yüklenmesi mesleki manada tüm müfettişleri derinden üzmekte, motivasyonumuzu ise son derece düşürmektedir. İfade edilmesi elzem olan bir diğer husus ise, teftiş sistemi içerisinde aynı unvan, aynı kadro, aynı görev ve sorumluluğa bağlı olarak çalışmakta olan eğitim müfettişlerinin 2 farklı maaş rejimine tabi olmalarıdır ki bu durum çalışma barışı ile eşit işe eşit ücret kapsamındaki adalet algısını temelden sarsan sonuçlar doğurmaktadır.

Bu nedenle, özlük haklarımızın kariyer mesleğimize yakışır şekilde iyileştirilmesi, tüm eğitim müfettişlerinin aynı maaş ve diğer özlük hakları bakımından aynileştirilmesi, teftiş sisteminin tek çatı altında ve bölge yapılanması esasına dayalı olarak yeniden kurgulanması ve eğitim kurumlarında etkin bir rehberlik ve denetim sürecinin başlatılması yönündeki taleplerimizi kamuoyunun bilgisine, Bakanlığımızın takdirlerine saygıyla arz ederiz.”