Kaynaklar, iktidarın en tartışmalı harcama kalemlerinden olan müteahhitlik giderleri adı altında dağıtıldı. Şirketlere 2 ayda günde 410 milyon lira aktarıldı.

Müteahhitler yine AKP’den payını aldı
Fotoğraf: AA

Havva GÜMÜŞKAYA 

Geniş halk kesimleri artan hayat pahalılığı ile boğuşurken kamu kaynakları ile fonlanan müteahhitler ise bütçeden yine paylarını aldı. 

Emekliye ‘yok’ denilen kaynaklar, AKP iktidarlarının en tartışmalı harcama kalemlerinden olan müteahhitlik giderleri adı altında şirketlere dağıtıldı. 

Ocak ayında 1,2 milyar TL olan müteahhitlik giderleri şubatta 23,4 milyar TL’ye ulaştı. Harcama rakamları iktidarın tartışmalı projelere ortak imza attığı müteahhit firmalara bütçe kaynaklarını aktarmayı sürdürdüğünü gösterdi. Şubat ayında bütçeden yapılan her 100 liralık harcamanın 3’ünü müteahhitlik giderleri oluşturdu. Geçen yılın ilk iki ayında 16,1 milyar TL olan müteahhitlik gideri bu yıl yüzde 52,7 artarak 24,6 milyar TL olarak kaydedildi. Başka bir ifadeyle müteahhitlere günde 410 milyon 467 bin aktarıldı. 

İktidarın müteahhitlere aktardığı tutarlar arasında en yüksek harcama ‘diğer’ adı altında giderlere kaydedildi. Ocak’ta 1,2 milyar TL olan diğer müteahhitlik gideri kaleminden yapılan harcama şubatta 14,2 milyar TL’ye ulaştı. Onu, 2,9 milyar TL ile “Hizmet binası yapımı” için yapılan harcama takip etti.  

Geçen yılın ocak-şubat döneminde diğer müteahhitlik giderine 4,5 milyar TL, hizmet binası yapımına ise 1,6 milyar TL harcama kaydedilmişti. 

Bütçeden, ocak ayında harcama kaydedilmeyen “Müşavir firma ve kişilere ödemeler” adı altında da 26,5 milyon TL gider yazıldı. Bu harcamanın 23,1 milyon TL’si ‘müşavir firma ve kişilere diğer ödemeler’ adı altında yapıldı.