Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sözleşmeli personel almak üzere ilan açtı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Üniversiteye bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınmak suretiyle 61 (altmış bir) adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Detaylar için tıklayın.