Elektrik Mühendisleri Odası Sinop’ta kurulması hedeflenen nükleer santral için hazırlanan imar planına tepki gösterdi. Açıklamada “Sinop nükleer güç santralı yapılması inadından vazgeçilmeli” denildi.

Nükleer inadından hemen vazgeçin
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sinop Nükleer Enerji Santralı Alanı Nazım İmar Planı’na tepki gösterdi. Yapılan açıklamada “Nazım İmar Planı Amaç ve Hedef” bölümünde yüzlerce olumsuzluk sıralandığına dikkat çekildi.

“Sinop`ta devletin bir nükleer santral yapma sevdası 50 yıldan beri sürmektedir” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “1970`li yıllarda alınan Sinop`ta nükleer santral yapma kararını gerçekleştirme ısrarı, aradan geçen bu kadar zamana ve teknolojik gelişmelere karşın devam etmektedir. Türkiye`nin bugünkü koşullarında gerek elektrik üretimi gerekse arz güvenliği açısından yeni bir nükleer santrala ihtiyacı olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye`nin kurulu gücü puant güçten (tepe talep) iki kat fazladır. Elektrik tüketimi son üç yıldır artmamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgâr potansiyelinin yüzde 90`ına yakınından faydalanılmamaktadır.

Bütün bu gerçekler ortadayken Nazım İmar Planı Amaç ve Hedef bölümünde daha önce Danıştay tarafından geri gönderilen ÇED raporunda yer alan ifadeler kullanılmaktadır. Nazım İmar Raporu açıklama raporunda Sinop İnceburun alanının nükleer santral alanı olarak imar planı yapılmasının gerekçesi olarak belirtilen tüm hususlar bugünkü Türkiye gerçekleri ile bağdaşmamaktadır.

Bu gerekçelerin incelenmesi bu hususu daha açık olarak gösterecektir.”

Raporda Türkiye`de elektrik tüketiminin hızla arttığı ifade edildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Elektrik tüketimi artışına örnek olarak pandemiden çıkış yılı olan 2021 yılı verilmektedir. Bu örnek yanıltıcıdır ve Türkiye`de elektrik tüketiminin çok hızlı arttığı iddiası da doğru değildir. Raporda Sinop İnceburun alanında bir nükleer santral kurulması durumunda alınması gereken yüzlerce tedbir sıralanmaktadır. Bunun anlamı şudur santralın neden olacağı yüzlerce olumsuzluk vardır ve bunların önlenmesi için tedbirler alınmalıdır. Ülkemizde nükleer santralların alternatifleri vardır ve bunlar da çok net olarak güneş ve rüzgar santrallarıdır. Avrupa`da birçok ülke elektrik üretimlerinin yüzde 100`ünü yenilenebilir enerjiden karşılama planları yapmaktadır. Ülkemizde de bu kaynak ve imkan vardır. Bu nedenle Sinop NGS yapımı için sürdürülen inattan vazgeçilmeli ve ülke insanımız nükleer kaza riski ile yaşamak zorunda bırakılmamalıdır.”

İmar planının iptali için yargıya başvuracağına dikkat çekilen açıklama şöyle sonlandırıldı: “Bugün ve yakın gelecekte Türkiye`de elektrik üretimi açısından öngörülen bir darboğaz yoktur. Gelişen teknolojiler ile birlikte yenilenebilir kaynakların geliştirilmesi ile elektrik gereksiniminin fazlası ile karşılanması mümkündür. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) söz konusu nazım imar planının iptali için yargıya başvuracaktır.

Tüm bu açıklamalar ışığında Sinop nükleer güç santralı yapılması inadından vazgeçilmesi ve yapılan nazım plan çalışmasının iptal edilmesini öneriyoruz.”