Yaklaşık 5 aya yakın zamandır bir tartışma süreci yürüttüğünü açıklayan ÖDP, olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Emekçi halka umut verebilecek bir seçeneğin güçlü bir biçimde ortaya konulması için sorumluluk alıyoruz” denildi.

ÖDP’den olağanüstü kongre kararı: Umut olacak bir seçenek için...

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı. Yaklaşık 5 aya yakın bir zamandır yürüttüğü tartışma sürecinin ardından programı, tüzüğü, örgütlenme yapısı ve anlayışlarını değiştirmek üzere Olağanüstü Kongre kararı alan ÖDP’nin açıklamasında “Emekçi halka umut verebilecek bir seçeneğin güçlü bir biçimde ortaya konulması için sorumluluk alıyoruz” denildi. 8. Olağanüstü Kongre'nin 22 Aralık Pazar günü Ankara’da gerçekleşeceği ifade edildi.

‘SORUMLULUK ALIYORUZ’

ÖDP Parti Meclisi’nin “Umut olacak seçenek için” başlığı ile duyurduğu Parti Meclisi sonuç bildirisinde, “23 yılı bulan mücadele tarihimizde, ülkenin içinden geçtiği her kritik eşikte üstlendiğimiz sorumluluklarla izlediğimiz doğru devrimci siyasetlerin birikimi bugün yeni sorumluluklar için bizi cesaretli kılıyor. Bu güçle şimdi 21.yüzyılda sosyalizmin yeni bir tarihsel dönemini örgütleme ve ülkemizde siyasal İslamcı karanlık altında büyüyen bu adaletsiz düzeni değiştirmek için ilerici, emekçi milyonların seçeneğini yaratma kararlılığıyla tarih karşısında bir kez daha sorumluluk alıyoruz” ifadelerine yer verildi.

GEZİ’DEN BERİ DİRENEN MİLYONLARA ÇAĞRI

ÖDP Parti Meclisi metninde, “Yeni bir başlangıcı birlikte örgütlemek için ülkemizin emekten, özgürlükten, bağımsızlıktan, laiklikten, eşitlikten, soldan, devrim ve sosyalizmden yana herkesi birlikte yürümeye, bu süreci birlikte örgütlemeye davet ediyoruz” vurgusu yapıldı. Metinde, “Bu zorba rejime karşı, her türlü baskı ve hileye rağmen Gezi’den Hayır mücadelesine pek çok uğraktan geçerek büyüyen ve 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde iktidarı yenilgiye uğratan başta gençler ve kadınlar olmak üzere direnen milyonların kararlılığı”nın da altı çizildi.

MUHALEFET BLOKU SAĞ SİYASET İZLİYOR

Türkiye’nin içine sürüklendiği çürüme ve kriz ortamında halka umut verecek bir seçeneği yaratmanın öneminin ifade edildiği metinde, “Muhalefet bloku yerel seçimlerde görece bir güç kazanmış olsa da siyasal İslamcı rejime karşı bir seçenek oluşturmaktan uzak bir durumda. Rejimin tadil edilmesine dayanan sağ siyasetlere yüzünü dönen muhalefetin alternatif ortaya koyamadığı koşullarda ülkemiz topyekün bir çürümeye sürükleniyor. Türkiye’yi bu cendereden çıkartabilmek ve emekçi halkın başına bin birli türlü çorap örmüş bu zalim iktidarı yenebilmek için emekçi halka umut verebilecek bir seçeneğin güçlü bir biçimde ortaya konulmasına ihtiyaç var” denildi.

ÖDP Parti Meclisi sonuç bildirgesi aynen şöyle:

UMUT OLACAK BİR SEÇENEK İÇİN…

Türkiye ve dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığı tarihsel bir dönemin eşiğindeyiz.

Siyasal İslamcı rejim emperyalist merkezlerden gelen dış desteğiyle birlikte içeride hegemonyasını da büyük ölçüde kaybederek bir çözülme sürecine girdi.

Muhalefet bloku ise yerel seçimlerde görece bir güç kazanmış olsa da siyasal İslamcı rejime karşı bir seçenek oluşturmaktan uzak bir durumda. Rejimin tadil edilmesine dayanan sağ siyasetlere yüzünü dönen muhalefetin alternatif ortaya koyamadığı koşullarda ülkemiz topyekün bir çürümeye sürükleniyor.

Türkiye’yi bu cendereden çıkartabilmek ve emekçi halkın başına bin birli türlü çorap örmüş bu zalim iktidarı yenebilmek için emekçi halka umut verebilecek bir seçeneğin güçlü bir biçimde ortaya konulmasına ihtiyaç var.

Ülkemizin böyle bir devrimci, demokratik birikimi var. Bu zorba rejime karşı, her türlü baskı ve hileye rağmen Gezi’den Hayır mücadelesine pek çok uğraktan geçerek büyüyen ve 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde iktidarı yenilgiye uğratan başta gençler ve kadınlar olmak üzere direnen milyonların kararlılığı var. Bugün yapılması gereken bu irade ile bütünleşerek solu bir güç ve seçenek olarak örgütleyerek ülkenin geleceğine sahip çıkmaktan başka bir şey değil.

ÖDP bu koşullar altında neler yapılması gerektiği üzerine 5 aya yaklaşık bir zamandır bir tartışma süreci yürüttü. Bunun sonucunda, ÖDP’nin programı, tüzüğü, örgütlenme yapısı ve anlayışlarını değiştirerek, bugünün ihtiyacına yanıt verecek devrimci bir dönüşüm iradesiyle Olağanüstü Kongre kararı alınmıştır.

8.Olağanüstü Kongre’miz, emekçi halkı hayat pahalılığı altında ezen, ülkenin tüm birikimini emperyalist tekellere peşkeş çeken, doğasını acımasızca talan eden ve toplumsal yaşamın her alanını dinci bir zorbalıkla kuşatmaya çalışan karanlık düzene karşı bir seçenek yaratmak için bir başlangıç olacaktır.

23 yılı bulan mücadele tarihimizde, ülkenin içinden geçtiği her kritik eşikte üstlendiğimiz sorumluluklarla izlediğimiz doğru devrimci siyasetlerin birikimi bugün yeni sorumluluklar için bizi cesaretli kılıyor.

Bu güçle şimdi 21.yüzyılda sosyalizmin yeni bir tarihsel dönemini örgütleme ve ülkemizde siyasal İslamcı karanlık altında büyüyen bu adaletsiz düzeni değiştirmek için ilerici, emekçi milyonların seçeneğini yaratma kararlılığıyla tarih karşısında bir kez daha sorumluluk alıyoruz.

Böyle bir iddia ile yeni bir başlangıcı birlikte örgütlemek için ülkemizin emekten, özgürlükten, bağımsızlıktan, laiklikten, eşitlikten, soldan, devrim ve sosyalizmden yana herkesi birlikte yürümeye, bu süreci birlikte örgütlemeye davet ediyoruz.