Orman Genel Müdürlüğü, 2023 Faaliyet Raporu’na göre, hedeflerinin gerisinde kaldı. OGM, yine yangın başına yanan alan miktarı hedefini tutturamadı. Yangın başına ortalama 6,1 hektarlık alan kül oldu.

OGM hedefleri yine tutturamadı
Fotoğraf: AA

Gökay BAŞCAN

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2023 Yılı Faaliyet raporu yayımlandı. Rapora göre yangın başına yanan alan miktarında yine başarısız olundu. OGM birçok başlıkta hedeflerini tutturamadı.

OGM’nin raporuna göre, ‘orman ve orman kaynaklarını biyotik ve abiyotik zararlılara karşı korumak’ hedefi başlığının sadece yüzde 67,5’i gerçekleştirildi. OGM, yangın başına yanan alan miktarını 2,60 hektar olarak hedeflerken, 2023’te yangın başına ortalama 6,1 hektarlık alan kül oldu. Başarı oranı yüzde -852,5 oldu. Yangınlara ilk müdahale süresi ise ortalama 11 dakika olarak gerçekleşti.  Hedefe ilişkin değerlendirmelerde, “2019-2023 döneminde yılda ortalama 2 bin 724 adet/yıl orman yangınına müdahale edilmiş ve 40 bin 25 hektar/yıl orman alanı zarar görmüştür” ifadeleri yer aldı. 

‘Ormanları geliştirmek, verimliliğini artırmak ve alanlarını genişletmek’ başlıklı hedefte ise başarı oranı yüzde 26,2’de kaldı. Hedefe ilişkin değerlendirmede şöyle dendi: “2013 yılında 13 orman bölge müdürlüğünde yapılan çalışma sonucunda, endüstriyel ağaçlandırmaya konu edilebilecek 164.922 hektar alan tespit edilmiş, bu rakam 2019-2023 stratejik plan hazırlık sürecinde 330 bin hektara çıkarılmış olup, toplam 108 bin 261 hektar alanda çalışma sonuçlandırılmıştır.”

YETERİNCE AĞAÇ SATAMAMIŞLAR

OGM verilerine göre, endüstriyel odun üretimi, tüm itirazlara rağmen yapılan dikili satışlar ve kaliteli tomruk miktarında büyük bir başarısızlık yaşandı. Kurumun performansı yüzde 30’da kaldı. Toplam tomruk üretimi içerisinde I. ve II. sınıf tomruk miktarının oranını istenilen seviyeye çekemeyen OGM, itirazlara rağmen yapılan ağaç satışında koyduğu büyük hedefi tutturamadı. Hedefe ulaşılamamasına ilişkin raporda şu ifadeler yer aldı: “Orman alanlarında gerçekleştirilen bakım müdahalelerinde, ince çap ağırlığının fazla olması ve dikili satışa ilişkin bazı uygulamalarda yaşanan kısıtlardan dolayı, belirlenen hedef değerlere ulaşılamamıştır.”

Amacı ‘kurumsal kapasiteyi geliştirmek’ olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı da hedefi tutturamadı, yüzde 41,3’te kaldı. Öz gelirlerin giderlerin yüzde 57’sini karşılama hedefi koyan kurum sadece 52,6’sını karşılayabildi. Hedeflerin çok gerisinde kalındığı bir diğer alt başlık da ‘orman işletme şefliği başına düşen alan miktarı’ oldu. Şeflik başına 15 bin 874 hektar ormanlık alanın düşmesi beklerken yıl sonunda bu rakam 10 bin 836’da kaldı.