Kaynak: Haber Merkezi
Okulları karanlığa teslim etmeyeceğiz

Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube Esenyurt İlçe Müdürlüğü ile Muanevenet İlim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokolü protesto etti.

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Eğitim Sen’liler “Okullarımızı ve öğrencilerimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz!” dedi. 

Sendika’nın açıklamasında şunlar denildi:

“Bugün burada toplanmamızın bir sebebi var. Türkiye’de gün geçmiyor ki eğitim alanında yeni bir sorunla karşılaşmayalım. Gün geçmiyor ki eğitim sisteminin içini boşaltan, öğretmeni değersizleştiren, öğrenciyi kimi zaman müşteri kimi zaman ‘dindar ve kindar nesil yetiştirme’ havuzu olarak gören yeni bir adımla karşılaşmayalım. 

Bizler eğitimin bir uzmanlık alanı olduğunu, tanımlanmış bir ihtisas sürecinden sonra okullarda görevlendirilen öğretmenler tarafından laik, bilimsel ve demokratik ilkelere uygun olarak verilmesi gerektiğini biliyoruuz.  Gerek anayasal olarak gerekse milli eğitim temel kanununda laik, bilimsel, demokratik, fırsat eşitliğini gözeten, din, mezhep, ırk ayrımlarını ortadan kaldıran tüm tanımlamalara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla politik ajandasını uygulamanın derdinde, Çedes benzeri protokoller ve ‘değerler eğitimi’ gibi adımlarla gerici, anti-demokratik yönde yol almaya çalışmaktadır.

Bu durumdan vazife çıkaran Esenyurt Milli Eğitim Müdürlüğü de 2023’te Muavenet İlim ve Kültür Vakfı ile bir protokol imzalamıştır. Bu protokole göre Vakfın görevlendirdiği görevliler okullarda seminer, söyleşi, konferans, gezi etkinlikleri yürütebilir. Bir öğretmenin herhangi bir nedenle okula gelemediği gün ve saatlerde boş geçen dersin bilgisini okul yönetiminden alan vakıf görevlileri ilgili sınıfa girerek faaliyet yürütebilir. Bugün ataması yapılan-yapılmayan tüm öğretmenler Lisans eğitimi, Pedagojik formasyon, KPSS, mülakat gibi eşiklerden geçerek öğretmen olarak atanmakta hatta atanmamaktayken bu görevliler sözünü ettiğimiz koşulları yerine getirmeden okullara sokulmaya çalışılmakta, adeta kendilerine imtiyaz addedilmektedir. Bu protokolün kendisi kabul edilemez olduğu gibi tespit ettiğimiz şu sorun ve soruları da barındırmaktadır;

1- Muavenet İlim ve Kültür Vakfı Esenyurt’ta bir sanayi sitesi içerisinde küçük bir ofisten çalışmalarını yürütmektedir. MEM protokolü imzalamadan önce vakfın fiziki yapısı ile ilgili bilgi edinmiş midir, herhangi bir inceleme yapmış mıdır?

2- Protokolün uygulanması amacıyla okul yönetimlerine, öğretmenlere, rehber öğretmenlere ve hizmetli personele iş yükü getirmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğü bu durumla ilgili önlem almış mıdır?

3- Okullarda görev alacak görevlilerin eğitim yeterlikleri ile ilgili tespit çalışması yürütmüş müdür? Protokolün görevliler çizelgesinde kimi görevlilerin hem ilköğretim hem de ortaöğretim seviyesinde etkinliklere katıldığı görülmektedir. Bu kadar geniş pedagojik donanıma sahip olduklarının kararını nasıl vermiştir?

4- Okullarda boş saatlerin vakfa bildirilmesi okul iç işleyişi ve öğretmenin çalışma hayatına müdahale niteliği taşımıyor mu?

5- Yapılacak etkinlik sırasında gönüllük ilkesi gereği etkinliğe katılmayan öğrenciler ders işlemeye mi devam edecek, serbest mi kalacak, oluşacak disiplin sorunlarının sorumlusu öğrenciler ve öğretmenler mi olacak?

6- Etkinliğe katılan öğrenciler dersten geri mi kalacak yoksa ayrıca bir tamamlayıcı eğitim mi alacak?

7- Yapılan etkinliğe katılım konusunda okul yönetimi, öğretmenler, vakıf görevlileri ve akran öğrenciler tarafından psikolojik baskı olacak mı, olması baskı uygulayanlara durumunda ne tür yaptırımlar uygulanacak?

8- Etkinlikler sırasında yaşanabilecek sorunlarda vakıf görevlilerin sorumluluğu ne olacak?
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün imzalamış olduğu protokol, sıraladığımız bu sorunların hiçbirini açıklığa kavuşturan ibareler içermemektedir.

Bununla birlikte protokol kapsamında işlenecek konu başlıkları, laiklik ve bilimsellikten uzak, öğrenciyi geleceğe hazırlamak yerine vakıflara yeni faaliyet alanları yaratmakta, mürit devşirme olanağı sunmakta ve adeta Eğitim-Öğretimin paydaşı imtiyazı tanımaktadır.

Buradan Milli Eğitim Müdürlüğü’nü uyarıyoruz! 

- Eğitim öğretmenlerin işidir, vakıflara, tarikatlara, cemaatlere ve derneklere devredilemez! 
- Milli Eğitim Müdürlüğü vakıflardan yana değil öğretmenlerinden, öğrencilerinden yana olmak zorundadır. Bu açıdan protokol derhal iptal edilmelidir.
- Siz protokollerin ısrarındaysanız biz de okullarımızı, öğrencilerimizi korumanın ısrarında olacağız!
Okullarımızı ve öğrencilerimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz!”