Örgütlenme biçimi değişmeli

Öncü DURMUŞ

Seçim sonrası tartışmaların kişiler ve parti içi organlar üzerinden ilerlemesi muhalefeti çıkmaza sürüklüyor. Prof. Dr. Murat Somer yeni bir döneme girerken muhalefetin içe kapanık kalmasını ve siyasal kriz ortamının oluşmasını değerlendirdi. Somer, “toplumun neredeyse yarısının desteğini alan muhalefetin sürpriz bir yenilgi sonrası hamle yapamayışının kriz ortamını oluşturduğunu” belirtti.

Muhalefetin seçim günü ve sonrasında eksik kaldığını belirten Somer, “Türkiye muhalefeti seçimin kaybedilmesi ile yeni bir döneme girdi. Bugün yaşanan siyasi kriz ortamının ana nedeni de seçim gecesi ve sonrasında yaşanan yenilgiye karşı muhalefetin dik duramaması ve yeni bir pozisyon alıp topluma yön gösterememesidir. Yeni dönemde mevcut otoriter rejimin konsolide olma ihtimali muhtemel seçeneklerden. Bu sebeple taşların yeniden karıldığı, fikri ve toplumsal olarak yenilenme mecburiyetinin açığa çıktığını belirtebiliriz. Şu an yaşanan durumun kendisini de bunun bir yansıması olarak görmek gerekir. Bu anlamda muhalefet şu ana kadar iyi bir sınav veremedi. Yani muhalefet asıl yenilgiyi seçim gecesi ve sonrası yaşandı” ifadelerini kullandı.

Yaşanan siyasi krizi ortadan kaldırmak için topluma temas eden politikalara geçilmesi gerektiğini söyleyen Somer şu ifadeleri kullandı:

“Toplumla kurduğu ilişki ve siyasal örgütlenme biçimi en büyük sorunları. Toplumla daha farklı bir iletişim yakalamaları, iç içe örgütlenme anlayışına geçmeleri, bunların en başına da fikriyat ve program değişimlerini gündeme almaları lazım. Kadrolar, tüzük gibi etmenler tabi ki önemli ancak kurultay, delege çıkışlarından çok program üzerine düşünen ve hareket eden bir yapıya erişmeleri gerekiyor. Sonuç itibarı ile bütün bir muhalefet cephesinde siyasal bir kriz yaşanıyor ve aldıkları desteğe rağmen bir şekilde akılcı ve ikna edici bulunamıyorlar.

İktidarın devlet kaynaklarını kullandığı, medyayı elinde bulundurduğu ve her ne kadar adil olmayan bir seçim süreci olsa da bütün bir yenilgi bununla açıklanamaz. Bu başarısızlığın yollarını doğru analizlerle hatta belki de başka fikirlerle beslenmesi lazım. Demek ki program zaafları var ve mevcut parti yapısı ile gerçekleştiremiyor. Bunu da tersine çevirmek, kriz durumundan çıkmak tabandan gerçekleşecek ve topluma yayılacak bir siyaset anlayışı ile mümkün kılınabilir.”