birgün

23° AÇIK

SİYASET 03.08.2021 06:35

Orman Kanunu yap-boz tahtası

46 yılda 14 kez değişen Orman Kanunu, AKP’nin 19 yıllık iktidarında 28 kez değiştirildi. 115 maddesi değişen kanunla orman alanlarının sınırları daraldı, ağaçlarla kaplı alanlar yapılaşmaya açıldı.

Orman Kanunu yap-boz tahtası

Hüseyin Şimşek

1956 yılında yürürlüğe giren ve o tarihten sonra 46 yıl boyunca 14 kez bazı maddelerinde değişiklikler yapılan Orman Kanunu, AKP iktidara geldikten sonra 28 kez değişikliğe uğradı. Kanun Teklifleri ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile 115 kez maddeleri üzerinde oynanan kanunla ormanlık alanlarda yapılaşmaya izin verildi, yanan alanlar turizm amaçlı yapılaşmaya açıldı, Cumhurbaşkanı’na ormanlık alanların sınırlarını değiştirme yetkisi verildi.


İktidara geldikten sonra her alanda olduğu gibi çevre ve tarım alanlarında da tartışmalı adımlar atan AKP, çok sayıda araziyi yapılaşmaya açtı. Ormanların hızla yok olmasına yol açan “çılgın projelere” de imza atan AKP, bunun için önünde en büyük engel olan Orman Kanunu’nu defalarca değiştirdi. İktidara geldiği 2002 yılından bu güne kadar Orman Kanunu’nda 115 kez madde değişikliği yapan iktidar partisi, çok sayıda ormanlık alanın yapılaşmaya açılmasına neden oldu.

İlki 2003 yılında yapılan, sonuncusu ise henüz son orman yangınları söndürülemeden Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerden bazıları şöyle:

• Orman alanlarında odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulabilmesine de izin verildi.

• Yanan orman alanlarındaki her türlü taşınır ve taşınmaz malın Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine olanak sağlandı.

• Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesislerinin, devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığı’nca izin verilmesine imkân verildi.

• Mesire yerlerinin lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilmesine izin verildi.

• Ormanlık alan olarak kabul edilen yerlerde turizm yatırımlarına izin verildi.

• Ormanlar ve kıyılarda imar planı olmasa bile günübirlik tesis yapılmasına olanak sağlandı.

• Yerleşim yeri olmaya uygun olan verimsiz, taşlık, kayalık orman alanları, orman dışına çıkarılıp yapılaşmaya açıldı.

• Devlet ormanı sayılan ancak orman kadastrosu çalışmaları sırasında orman niteliğini kaybettiği belirlenen yerlerin Hazine adına tescillenerek orman alanı statüsünden çıkarılması hüküm altına alındı.

YÖNETMELİKLE ORMAN KATLİAMI

AKP, kanun ve KHK değişiklikleri dışında yönetmeliklerle de orman alanlarını hızla daralttı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu yılın başında Resmi Gazete’de yayımlanan, “6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16’ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” ile sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanların, Orman Genel Müdürlüğü’nce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına tescil edilmesine hükmedildi. Böylece, Erdoğan’ın sınırlarını belirleyeceği orman alanlarının yapılaşmaya açılmasının önünde bir engel kalmadı.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol