İlk dört ayda sağlık tesisi için harcanan para, hizmet binalarının yapımına harcananın yarısına ulaşamadı. Hizmet binaları için müteahhitlere 1 milyar 551 milyon TL, sağlık tesisi için 634 milyon TL aktarıldı.

Pandemi de saray-saraycık inşaatlarını durdurmadı: Beton binalara 1,5 milyar harcama

Nurcan Gökdemir

AKP iktidarlarındaki şatafat merakı ve müteahhitlerle kurulan koalisyonun neden olduğu dev harcamalar pandemi döneminde de hız kesmiyor. Cumhurbaşkanlığı’nın Saray ve köşkleri ile tüm yurda yayılan küçük saraycıklar ve köşklere bütçeden dev kaynaklar aktarılmaya devam ediliyor. Pandemi dolayısıyla ülkenin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı dönemde sağlık tesisi için yapılan harcamalar, kamu binalarının inşaatı için yapılan harcamaların yarısına bile ulaşamadı.

Nisan ayı bütçe gerçekleşme rakamlarına göre, 2021’in ilk dört ayında müteahhitlik giderleri toplamı 1 milyar 881 milyon TL oldu. Bu giderlerden aslan payı 1 milyar 551 milyon lira ile tüm ülkede yapımı bitmek bilmeyen kamu hizmet binaları için aktarıldı. Sadece nisan ayında kamu hizmet binası inşa etmek için 1 milyar 50 milyon TL harcandı.


SAĞLIK TESİSLERİ İKİNCİ

Pandemi ile birlikte daha büyük önem kazanan sağlık tesislerinin yapımı için nisan ayında 299 milyon lira harcandı. Mart ayında yapılan 334 milyon TL’lik harcama ile yıl boyunca yapılan harcama tutarı 634 milyon TL oldu. Bu süreçte hizmet tesisi için 196 milyon TL, lojman yapımı için 3 milyon TL, sosyal tesis için 14 milyon, içme suyu tesisi için 284 bin TL, kanalizasyon yapımı için 20 milyon TL, eğitim öğretim tesisleri yapımı için 17 milyon TL harcama yapıldı. 1.5 milyar TL’lik harcama ile ilgili “Diğer” denilmekle yetinildi.

ONARIMDA DA İLK SIRADA

Hizmet binalarının onarımı için dört ayda 132 milyon TL, yenilerinin inşası için arsa alımı ve kamulaştırmaya 74 milyon TL, kiralamaya ise 87 milyon TL aktarıldı.

***

AKP- MÜTEAHHİT KOALİSYON

AKP’nin partneri olan müteahhitleri finanse etmek amacıyla yaptığı harcamalar yıllar itibarıyla katlanarak arttı. Uzun yıllar kamu hizmeti sunumunda sorun yaratmayan binalar yıkılarak birbiri ardına dev yapılar inşa edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’deki Sarayı’nın inşasının başladığı 2013 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık üç kat artan müteahhitlik giderleri sonraki yıllarda da artışını sürdürdü ve 2019’dan sonra iki haneli rakamlara çıktı.