YÖK’ün depremin ardından manevi rehber adı altında din görevlisi talep etmesine Türkiye Psikiyatri Derneği tepki gösterdi. Dernek açıklamasında, “Acil ruh sağlığı hizmeti ihtiyacı görmezden geliniyor” denildi.

Psikiyatristlerden YÖK'e tepki: İhtiyaçlar görmezden geliniyor

BirGün / ANKARA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, deprem felaketinin ardından tüm üniversitelere gönderilen yazıda “afet bölgesinde depremden etkilenmiş çok sayıda çocuk, genç yetişkin ve yaşlı insanının bulunduğunu” ifade ederek, “destek olmak için yapılan planlamada değerlendirilmek üzere manevi rehberlik ve psikolojik danışmanlık yapabilecek gönüllü öğretim üyelerinin bilgilerini” talep etti.

YÖK, bölüm olarak ise İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi gibi fakülteleri sıraladı. YÖK’ün manevi rehber olarak bu fakültelerden akademisyen talep etmesine, Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Merkez Yönetim Kurulu tepki gösterdi.

TPD tarafından yapılan açıklamada, “Deprem yaşayan kişilere yönelik düzenlenecek destek organizasyonlarında özenli davranmak, depremin halen devam eden olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayacak, aynı zamanda yıkımın etkilerinin iyileştirilmesine, yaraların sarılmasına yardımcı olacaktır. Bu dönemde atılacak plansız adımların ve yetkin olmayan uygulamaların ise büyük bir afete uğramış vatandaşlarımızda geri dönülmez ve onarılmaz sorunlara sebep olacağı açıktır” denildi.

ALAN İHLALİ OLUR

“Bireylerin mensup oldukları din ya da inançlar doğrultusunda din adamlarından dini bilgi almaları temel insan hakkıdır ancak ruhsal zorlanma, hastalık ya da bozukluklarda alınması gereken ya da sunulması gereken, ‘ruh sağlığı hizmeti’dir” denilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Ruh sağlığı hizmeti, ilgili alanlarda yetişmiş olan ruh sağlığı meslek mensupları tarafından verilmelidir. Psikoloji ve psikopatoloji bilgisi olmayan kişiler tarafından bireysel ihtiyaç gözetilmeden verilecek desteğin bireyin yanlış değerlendirilmesine, kriz durumunda yaşanan ruhsal zorlanmanın artmasına neden olacağı aşikardır. Afet ve Travma Psikiyatrisi, Travmanın Psikolojik Etkileri gibi ruh sağlığı meslek mensuplarının alanına giren bu konularda yetkin olmayan kişilerin yapacağı müdahaleler alan ihlaline neden olacaktır. Bölgede afeti yaşayan kişiler açısından bakıldığında, insanlarımızın yaşadığı ruhsal zorlanmayı ‘din veya maneviyatla ilgili yardımcı profesyonel meslek mensubu’ dahilindeki manevi rehberlik alanında değerlendirmek afetin neden olduğu bedensel, zihinsel, Ruhsal ve sosyal yıkımı, bölgedeki acil ruh sağlığı hizmeti ihtiyacını görmezden gelmek olacaktır.”