birgün

11° AÇIK

SİYASET 18.06.2021 11:05

Raportör ilk incelemeyi tamamladı: HDP iddianamesi için kabul istemi

Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye yönelik kapatma iddianamesinin ilk incelemesini tamamladı. Raportör, iddianamenin kabulünü talep etti.

Raportör ilk incelemeyi tamamladı: HDP iddianamesi için kabul istemi

Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamenin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. Ancak raportör, partinin mal varlığına tedbir konulmasının talebinin reddedilmesini istedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 21 Haziran pazartesi günü saat 10.00'da toplanacak ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamesi üzerindeki ilk incelemesini yapacak. Toplantı öncesinde, Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianame ile ilgili raporunu tamamladı. Rapor, Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtıldı. Raporda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinin kabulü yönünde görüş bildirildi. Ancak raporda, HDP'nin mal varlığına tedbir konulmasına ilişkin talebin reddedilmesi istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde; "HDP'nin temelli kapatılması", "iddianamede belirtilen kişiler hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak kararı verilmesi" ve "hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulması", bazı yöneticilere de siyasi yasak getirilmesi talep edilmişti. İddianame kabul edilirse, HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava süreci başlamış olacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İddianame, kabul edilmesinin ardından ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nce belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesi’nin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.