Mersin Üniversitesi’nde rektörün görevden uzaklaştırdığı akademisyen hukuk mücadelesini kazandı. Yerel mahkeme ve bölge mahkemesinin ardından Danıştay da akademisyenin işten atılmasını hukuksuz buldu.

Rektör ‘takdiri’ne tam üç dikişli ret

Abidin YAĞMUR

Esra Ergüzeloğlu, Mersin Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yaparken, görev süresinin uzatılmasını öneren 2 ayrı jüri kararına karşın, Rektör Ahmet Çamsarı’nın ‘takdiri’ ile görevden alındı. Ergüzeloğlu, rektörlüğün bu kararına karşı açtığı idari davayı yerel mahkemede kazandı. Rektörlük istinaf mahkemesine gitti, ancak bölge mahkemesi de akademisyen lehine hüküm kurdu. Rektörlük son çare olarak Danıştay’da temyiz davası açtı, Danıştay da akademisyeni haklı buldu. Şimdi sırada KHK’ye karşı açılan dava var. O davada da yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı çıkarsa Ergüzeloğlu üniversitedeki işine dönebilecek.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan yüzlerce akademisyen üniversitelerdeki görevlerinden KHK yoluyla ihraç edilmişti. Mersin Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışan Ergüzeloğlu da bildiriye imza atan akademisyenlere destek vermek için yapılan imza kampanyasına katıldığı için üniversiteden uzaklaştırılan akademisyenlerden biri.

Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergüzeloğlu, görev süresini uzatmak için dosyasını oluşturmuş, 2 farklı jüri Ergüzeloğlu’nun Rektör ‘takdiri’ne tam üç dikişli ret Mersin Üniversitesi’nde rektörün görevden uzaklaştırdığı akademisyen hukuk mücadelesini kazandı. Yerel mahkeme ve bölge mahkemesinin ardından Danıştay da akademisyenin işten atılmasını hukuksuz buldu bilimsel çalışmalarını yeterli bulmuş ve göreve devam etmesi yönünde görüş belirtmişti.

DANIŞTAY DA KARARI HUKUKSUZ BULDU

Ancak Rektör Ahmet Çamsarı, jüride yer alan bir üyenin ret kararına dayanarak ve “rektörlük takdirini” kullanarak Ergüzeloğlu’nun üniversite ile ilişkisini kesmişti.

Ergüzeloğlu rektörlüğün kararına karşı açtığı idari davayı yerel mahkemede kazanarak görevine döndü ancak 8 ay sonra bu kez de KHK ile görevinden alındı.

Rektörlüğün kararına karşı açılan idari dava süreci ise devam etti. Mersin Üniversitesi, yerel idare mahkemesinin kararını istinafta temyiz etti. Bölge idare mahkemesi de Ergüzeloğlu’nun haksız yere üniversiteden atıldığını belirtince rektörlük bu kez Danıştay nezdinde temyiz başvurusu yaptı. Davaya bakan Danıştay 8. Dairesi ise bölge mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu ve böyle Ergüzeloğlu’nun, görev süresinin uzatılması gerektiği kesinleşmiş oldu.

OHAL KARARINA KARŞI DAVA AÇTI

Esra Ergüzeloğlu, dava süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: “2017 şubat ayında görev süremin uzatılması gerekiyordu. Bunun için geçen iki yılda yaptığım bilimsel çalışmaları bir dosya halinde hazırlayıp birkaç ay önceden fakülteye sunmuştum. Akademik atama ve yükseltme ölçütlerine göre oluşturulan jüri dosyama olumlu görüş verdi, bölüm ve fakülte de aynı şekilde. O dönem Rektör Yardımcısı olan Hakan Arslan imzası ile bölüme gelen yazı ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı jürime itiraz etti. Alelacele yeni jüri kuruldu ama o jüride süresi içinde görüşünü benden yana verdi. Sadece rektör takdiri ile sürem dolmadan bir iki gün önce görev süremin uzatılmadığı bildirildi. Atıldım. İdare mahkemesi oybirliği ile bu kararı iptal etti. İstinaf oybirliği ile kararı onadı. İki jüri, bölüm, fakülte kararları, idare mahkemesi, istinaf ve şimdi de Danıştay. Arada göreve dönmüştüm. Güvenlik soruşturması, sağlık kontrolleri hepsinden geçmiştim. KHK ile atılana kadar 8 ay daha görev yaptım. OHAL komisyonu ret verdi, şimdi onun için mahkemeye yeni gidebildim. Herhangi bir yürütmeyi durdurma bile çıkarsa üniversitedeki görevime geri dönerim.”