Hazine arazisine el koyan AKP Şırnak İl Başkanı ve kardeşi Şırnak Üniversitesi Rektörü’nün başka arazilere de çöktüğü ortaya çıktı. Şırnak Kadastro Mahkemesi iki ayrı davada arazilerin Hazine’ye devrine karar verdi.

Rektör ve AKP İl Başkanı’nın el koyduğu arazi tek değilmiş

Sercan SİNECAN

Hazine arazisine el koyduğu ortaya çıkan, akrabaları için verdiği özel ilanlarla gündeme gelen Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan ile AKP Şırnak İl Başkanı olan kardeşi İbrahim Halil Erkan ve akrabalarının birçok araziye çöktüğü ortaya çıktı. İki ayrı davaya konu olan arsalar Hazine’ye devredildi.

Şırnak Merkez’de bulunan Çakırsöğüt köyünde 376 Ada Parsel 1 No’lu 22 bin 671 metrekarelik arsa için Rektör Erkan ve akrabaları adına zilyetlik iddiasında bulundu. Çakırsöğüt köylüleri buna itiraz etti. Bu arsanın kendilerine ait olduğunu iddia etti. Daha sonra konuyla ilgili Şırnak Maliye Hazinesi, Şırnak Kadastro Mahkemesi’ne başvurdu. İki dava birleştirildi. Bilirkişi raporunda 20 yıldan fazla süredir Erkan’lar ile akrabalarının burayı sahiplendikleri, kiraya vererek kullandıkları ve kiralayan kişiler tarafından yaylak ve otlak tarafından kullanıldığı belirtildi. Dosyayı inceleyen Şırnak Kadastro Mahkemesi 9 Mart 2020’de 18 bin 435 metrekaresinin maliye hazinesine tesciline 4 bin 236 metrekaresinin ise yaylak olarak sınırlandırılmasına hükmetti.

ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

Şırnak Maliye Hazinesi’nin kazandığı dava üst mahkemeye taşındı. Diyarbakır Bölge Adliyesi’ne başvuran Rektör Erkan’ın akrabalarından Mehmet Birlik bu arsanın kendisine dedelerinden kalmış olduğunu, zilyetliğin yanı sıra zamanaşımı yoluyla da söz konusu taşınmazda hak sahibi olduğunu, bu sebeple taşınmazın kendileri adına tespit ve tesciline karar verilmesini talep etti. Mehmet Emin Erkan’ın istinaf talebi ise gecikme nedeniyle kabul edilmedi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Hukuk Dairesi’nde görüşülen davada “Çekişmeli taşınmazda gerçek kişilerin ekonomik amaca yönelik zilyetliğinin bulunmadığı gibi komşuları ile birlikte değerlendirildiğinde yaylak vasfında olan taşınmazda sürdürülen zilyetliğin kazanımı da sağlamayacağı” aktarıldı. Mehmet Emin Erkan ve akrabalarının başvurusunu mahkeme esastan reddetti. 27 Nisan’da verilen bu kararın ardından Rektör Erkan ve ailesinin konuyu Yargıtay’a taşıdığı öğrenildi.

ORMAN VASFI

Yine aynı köyün 11 bin 202 metrekarelik 385 ada 9-10 parsel no’lu, 363 Ada 5-6 no’lu, 371 Ada 1 no’lu ve 370 Ada 1 no’lu arsalar için Şırnak Kadastro Mahkemesi’nde İbrahim Halil Erkan ve Mehmet Emin Erkan’a dava açıldı. Dava dilekçesinde bu arsaların Erkan kardeşler tarafından zilyetliğinin alındığı aktarıldı.

rektor-ve-akp-il-baskani-nin-el-koydugu-arazi-tek-degilmis-1018376-1.
rektor-ve-akp-il-baskani-nin-el-koydugu-arazi-tek-degilmis-1018377-1.

Mahkeme tarafından keşif yapıldı, bu arsaların devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğu, dolayısıyla özel mülkiyete konu edilemeyeceği, bilirkişilerin raporları ile ortaya konuldu.

Mahkeme 15 Kasım 2021 tarihinde verdiği kararda 363 Ada 5-6 no’lu parsele ilişkin başvuruyu reddetti. Diğer arsalarınsa orman vasfıyla maliye hazinesine devredilmesi kararlaştırıldı. Erkan Kardeşler buna da itiraz etti ve dosyayı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

İsmini vermek istemeyen bir öğretim üyesi buraların hala Rektör Erkan ve ailesi tarafından kullanıldığını söyledi. AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’dan aldıkları güçle halkı korkuttuklarını aktardı.