Rektörlük şartını yapboza çevirdiler

Sercan SİNECAN

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne profesörlükte 3 yılı tamamlamayan Erhan Özden’in atanması tartışmaları beraberinde getirdi. Bu atamanın kişiye özel yapıldığı iddia edildi. Rektörlükte 3 yıl şartının ise Eylül 2018’de tamamen kaldırıldığı ortaya çıktı.

Rektörlükte 3 yıl şartı ilk olarak 9 Temmuz 2018’de yayımlanan KHK ile kaldırıldı. Karar özellikle akademi camiasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Buna karşın KHK’nin yayımlanmasından 5 gün sonra 14 Temmuz 2018’de bir yıllık profesör olan Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya rektör olarak atandı. Bundan bir gün sonra, yani 15 Temmuz 2018’de yeniden değişiklik yapıldı ve tekrar 3 yıl şartı getirildi.

3 ay sonra ise Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde tekrar değişiklik yapıldı. “En az 3 yıl” ibaresi tekrar kaldırıldı. Bu sayede geçen haftalarda yapılan atamalarda Erhan Özden Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

Öte yandan Eğitim Sen Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) yaşanan istifa ve görevden alımlara ilişkin açıklama yapılmasını istedi. Açıklamada "Son on günde 20 kurul üyesinden 10 üyenin görevden alınması ya da istifa etmesi karşısında hiçbir açıklama yapılmaması, iddialardaki vahameti aşan boyutlar olduğu şüphesini oluşturmaktadır. Üniversiteleri ve üniversite bileşenlerini yakından ilgilendiren böylesi bir konunun aydınlatılması bir gereklilik değil, zorunluluktur! YÖK’ün kaldırılarak, siyasal iktidardan değil, insandan toplumdan ve doğadan yana demokratik ve özerk üniversite anlayışının, üniversitenin her biriminde hayata geçirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Eğitim Sen olarak YÖK’e çağrımız, yaşanan istifa ve görevden almaların gerekçe ve nedenlerini kamuoyuyla paylaşmasıdır" denildi.