RES projesine karşı yurttaşlar direniyor
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Çanakkale Ayvacık’taki Ilgardere RES Projesi’ne ilişkin verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali için mücadele sürüyor. Cemaller ve Söğütlü köyleri muhtarlıkları ile yöre sakinlerinin açtığı dava kapsamında bilirkişi incelemesi yapıldı. Keşif esnasında şirket yetkilileri ile bölge sakinleri arasından gerginlik yaşandı. Yöre sakinleri adına açıklama yapan Ali Kayalı, mevcut türbinlerin yarattığı gürültü nedeniyle geceleri uyuyamadıklarını, yenilerinin ise evlerinin çok daha yakınına yapılmak istendiğini, bu durumda köyde yaşamalarının mümkün olamayacağını söyledi.

Davacıların avukatı Fevzi Özlüer de şu ifadeleri kullandı: “Projenin 3 etaba bölünerek her parça için ayrı ayrı ÇED süreci yürütülmesi hukuka aykırıdır. Bu durum hile yolu ile kanunu dolanmaktır. Projeyi küçük parçalara bölerek ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararları alarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlamak zorunda kalmaksızın bir an önce faaliyete başlamak kanuna karşı hiledir. Mevcut türbinlere ilave olarak neredeyse yerleşim alanı içine kurulacak yeni türbinlerin yaratacağı gürültü, doğrudan sağlık ve özel yaşamın dokunulmazlığı hakkına müdahaledir. En temel insan haklarına aykırıdır. Köylülerin mülklerini ucuza kapatmak, temel geçim faaliyetleri olan hayvancılığı icra edemez hale getirmek suretiyle bölgeyi insansızlaştırmayı amaçlamaktadır." Özlüer şöyle devam etti: "Doğal ve kültürel yaşamı zaafa uğratıcı niteliği nedeniyle proje için yapılan yer seçimi isabetsizdir. Çevreye daha az zararı olacak yerler dururken, sınırlı bir süre için elektrik üretiminden sağlanacak sınırlı yarar karşısında, üç köyde yaşayan insanlar köylerini terk etmeye zorlanmakta, geçimlik kaynakları ellerinden zorla alınmakta, köylülere ekonomik olarak da zarar verilmektedir. Toplumsal zararı olacak bu projenin gerçekleşmesinde kamu yararı bulunmamaktadır.”