Resmi Gazete'de yayınlanan KDV uygulama tebliğine göre, kart, şifre ve kodların; Türkiye'de yerleşik olanlar tarafından yurtdışı firmalardan temin edilmesi halinde, bu kişiler tarafından beyan edilip ödenmesi gerekiyor. Yeni düzenleme ile dijital platform üyeliği için yurtdışından gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde KDV tutarı firma tarafından ödenecek. Düzenleme 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Dijital platform üyeliğinde vergiyi kim ödeyecek?
Fotoğraf: AA

Gelir İdaresi Başkanlığınca, sanal ya da fiziki ortamda satılan kart, şifre ve kodlara ilişkin katma değer vergisi (KDV) uygulamalarının esasları tespit edildi.

Başkanlığın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe konu kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/çeki gibi), sanal ortamda pazarlanan bilgisayar programı, oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde ya da sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasında kullanılabiliyor. Bu kart, şifre ve kodlar, sanal ortamda veya fiziki olarak satılabiliyor.

Söz konusu kart, şifre ve kodlar, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını oluşturabildiği gibi bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebiliyor.

Tebliğe göre, bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye'de satışı KDV'ye tabi olacak.

FİLM PLATFORMLARI KDV ÖDEYECEK

Yeni düzenleme ile dijital platform üyeliği için yurtdışından gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde KDV tutarı firma tarafından ödenecek.

Bu kart, şifre ve kodların yurt dışı mukimi firmalardan temin edilmesi halinde, bu işleme ilişkin KDV'nin Türkiye'de mukim olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi, KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde, bu işleme ilişkin KDV'nin yurt dışı mukimi firma tarafından beyan edilip ödenmesi gerekecek. Bunların Türkiye'de satılması halinde hesaplanan KDV, satıcı firmalar tarafından beyan edilecek.

Sanal veya fiziki ortamda satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, kullanıldığında kart, şifre ve kodu çıkaran firma nezdinde bir satın alma hakkı oluşturan, ödeme aracı mahiyetinde olan kart, şifre ve kodların satışı KDV'nin konusuna girmiyor. 

Bu çerçevede, kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV'ye tabi olmayacak.

Resmi Gazete'de konuya ilişkin şu örneğe yer verildi: 

"Türkiye’de mukim olup, KDV mükellefiyeti olmayan Bay (D), yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucusu (V) firmasının 250 TL tutarındaki bakiye kartını satın almıştır. Bu bakiye kartı, ödeme aracı mahiyetinde olduğundan, bu satın alma işlemi KDV’nin konusuna girmemektedir. Ancak, Bay (D)’nin bakiye kartını kullanarak anılan firmanın film/dizi platformundan film izlemesi işlemi KDV’ye tabi olup, bu işleme ilişkin KDV’nin (V) firması tarafından 3 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir."

Sanal veya fiziki ortamda satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodların kullanılarak veya aktive edilerek bu kart, şifre ve kodlar karşılığında ürün veya hizmet temin edilmesi genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi tutulacak.

Karşılığı belirli bir ürün ve hizmet olsun veya olmasın, sanal veya fiziki mağazalarda kart, şifre ve kodlar ile diğer ürünlerin satışı için Türkiye'de verilen aracılık hizmetleri KDV'ye tabi olacak. Bu satışlara ilişkin hizmet bedeli veya komisyon gibi adlar altında alınan bedeller üzerinden hesaplanan KDV, aracılık hizmetini verenler tarafından beyan edilecek.

BAVUL TİCARETİNDE İSTİSNA TUTARI 10 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Tebliğle ayrıca, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura (bavul ticareti) ile yapılan satışlarda ve Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlarda (yolcu beraberi eşya) istisna uygulanacak asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Alıcının, istisna kapsamında satış yapabilen satıcılardan aldığı malların faturada gösterilen bedelleri toplamının KDV hariç 1000 liranın üstünde olması halinde istisna uygulanacak.

Tebliğle, uluslararası taşımacılık kapsamında, taşımacılık faaliyetini yürütenlerin yetki belgesine sahip olması ve araçlarının bu yetki belgesine kaydedilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı. Mükelleflerin vergi istisnasından yararlanabilmesi için taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince kendileri adına düzenlenmiş geçerli yetki belgesine sahip olması zorunlu olacak.

Öte yandan, Başkanlığın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, tebligat yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan "Tebligat Pusulası" belgesi yeniden düzenlendi.

Tebliğler, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.