Google Play Store
App Store

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz değişikliğinin ardından aldığı kararlara yönelik 3 tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlarla birlikte ödeme sistemleri altında, üye işyerlerine sağlanan her türlü hizmetler ile ticari kartlarla ilgili ürün ve hizmetler karşılığında bankalarca alınabilecek ücretlerde referans oran yüzde 3,11'i aşamayacak.

Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 3 tebliğ değişikliği
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), dün duyurduğu kararlara ilişkin üç tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Merkez Bankası'nın dün faiz kararının ardından açıkladığı kararlara yönelik, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

HANGİ KARARLAR ALINDI?

Bu kapsamda, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Referans oran tanımı, "32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile Merkez Bankasınca belirlenen politika faizinin yüzde on artırılması ile hesaplanan oran arasından düşük olan dikkate alınarak hesaplanan ve bu Tebliğin 20/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan azami sınırı aşmayacak şekilde ilan edilen oranı" olarak değiştirildi.

Buna göre, ödeme sistemleri altında, üye işyerlerine sağlanan her türlü hizmetler ile ticari kartlarla ilgili ürün ve hizmetler karşılığında bankalarca alınabilecek ücretlerde referans oran yüzde 3,11'i aşamayacak.

Aynı Tebliğe eklenen geçici madde ise, "Bu Tebliğde maktu olarak belirlenen parasal sınırlar ve azami ücretler, 2024 yılı için Merkez Bankası tarafından tespit edilerek Türkiye İstatistik Kurumunca 2023 yıl sonu yıllık tüketici fiyat endeksinin açıklanmasını takip eden ilk iş günü bankalara bildirilir" şeklinde oldu.