Sağlık emekçileri “vergide adalet” talebiyle sokaklara indi. Çalışanlar en yüksek orandan vergi verirken patronlara sürekli af geldiğini belirten sağlıkçılar, gelir vergisi oranın yüzde 15 ile sınırlandırılmasını talep etti.

Sağlık emekçileri ‘adalet’ istiyor
Sağlık emekçileri Antalya Atatürk Devlet Hastanesi önünde taleplerini dile getirdi. (Fotoğraf: BirGün)

Emek Servisi

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), “Vergide adalet” talebiyle başlattığı "Süresiz Çarşamba" eylemlerini yurt genelinde sürdürdü. Çalıştıkları kurumların önünde açıklama yapan sağlık emekçileri, maaşlarından kesilen vergi oranının yüzde 15 ile sınırlanması ve sabit kalmasını talep etti.

Vergide adalet isteyen aile hekimleri ve sağlık emekçileri, 7’nci haftada da eylemlerini sürdürdü. İstanbul’da Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir’de Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Antalya’da ise Atatürk Devlet Hastanesi önünde eş zamanlı ortak açıklama yaptı. Sağlık çalışanları, “Dolaylı vergiler kaldırılsın”, “Eşitlik, adalet istiyoruz” sloganları attı. Ankara’da sağlık çalışanları adına açıklama yapan Ankara Tabip Odasından Dr. Alpertan Açar, emekçilerin yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her gün yoksullaştığını belirtti.

Açar, "Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor, emek sömürüsü her gün biraz daha katmerleniyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Bizler ücretimizi almadan peşin gelir vergisi öderken, üstelik bu gelir vergisinin oranları çok yüksek iken zenginlere, patronlara sürekli olarak vergi afları geliyor. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kârdan, ranttan daha fazla vergi alınan, az kazananın az, çok kazanın çok vergi ödediği bir vergi düzeni için; gelirde, vergide ve memlekette adalet için bugün bu metinde imzası olan sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte vergide adalet mücadelemiz sürecektir" dedi.

Açar, “En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük artırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladık. Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50’sine kadar artırmaya, yüzde 50’sine kadar da indirmeye yetkilidir. Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında da kullanmamış, işçilerin erkenden üst vergi dilime girmesini engellememiştir” denildi. Açar, sağlık çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı için; gelir vergisi dilimleri üst sınırı, ücretlilerde yüzde 15’e düşürülmelidir. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır. Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği herkese sağlanmalıdır. Çağ dışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır."