İzmir Sağlık Platformu, halkın sağlık hakkına sahip çıktıklarını belirterek Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sağlık emekçileri nöbette: Halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz

BİRGÜN EGE

İzmir Sağlık Platformu, özlük haklarında iyileştirme için “Oyalama değil, haklarımızı istiyoruz. Haklarımız için beyaz nöbetteyiz” diyerek Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

İzmir Aile Hekimleri Derneği Dr. Muhteber Çolak, “Şiddet her geçen gün tırmanıyor. Kadına şiddet, sağlıkta şiddet, doğa talanı, özelleştirmeler ile elde ne varsa satılması, eğitimin durumu ve bizim durumumuz. Ülke topyekun bir yıkım içinde. Artık bu yükü taşıyamıyoruz, yeter diyoruz. Biz aile hekimliği olarak AKP eliyle getirilen sistemi taşıyamıyoruz. Biz kamu adına hizmet vermek istiyoruz" dedi.

Genel Sağlık-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Tarık Doğan, “19 yıllık iktidarı boyunca ülkeyi yönetemeyen, kör göze parmak sokarcasına, sermaye baronlarının beklentileri karşısında kuzu, kamu emekçilerinin haklı talepleri karşısında şahin kesilen iktidarın bu ülkeyi nasıl yağmaladığını, dün olduğu gibi, bundan sonra da her platformda deşifre etmeye devam edeceğiz. 1 Aralık’ta çıktığımız yolda, haklı taleplerimiz yerine getirilene kadar, gereğinde tüm kamu çalışanları ve ücretli çalışanlarının katılımıyla, çok daha uzun süreli iş bırakma eylemlerine hazır olduğumuzu buradan kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Op.Dr. Lütfi Çamlı ise, "Bir aradayız, buradayız, dayanışma içindeyiz. Karanlığa karşı, önlüğümüzün beyazına, özlük hakkımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz. Beyaz yürüyüş ve beyaz forumla taleplerimizi dile getirdik. Sağlık emekçilerinin gücünü, birlik olduklarını haykırdık. Bizi oylamalarına izin vermiyoruz, vazgeçmiyoruz. Oyalama değil hakkımızı istiyoruz diyerek geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

8 ŞUBAT'TA G(Ö)REVDEYİZ

“26 Ocak-4 Şubat arası hakkımız olanı almak için, tasarının meclise gelmesi için beyaz nöbetteyiz. Yasal düzenlemeler yapılıp hakkımız verilmediği takdirde 8 Şubat’ta beyaz g(ö)revdeyiz” diyen Op. Dr. Çamlı taleplerini şu şekilde sıraladı:

>> Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,

>> Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,

>> Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,

>> Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması,

>> Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanması; üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi,

>> Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb. adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi,

>> Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,

>> Etkin sağlıkta şiddet yasası çıkarılması, güvenli işyerleri planlanması,

>> Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

>> Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi,

>> Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.