Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, SGK’nin gelir gider dengesinde yaşanan bozulmaya dikkat çekerek uyardı: Finansman açığı baş aşağı gidiyor. Sağlık giderleri ve emekli aylıklarının ödenmesine ilişkin risk büyüyor.

Sağlık giderleri risk altına girdi

Haber Merkezi

Seçimde son haftaya girilirken sosyal güvenlik alanında partiler hedeflerini peş peşe sıralıyor. Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm bu sözleri karşılayabilecek durumda mı? Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç SGK’nın gelir gider dengesine ilişkin çalışma yaptı ve kapıdaki tehlikeye dikkat çekti: Sağlık giderleri ve emekli aylıkları risk altında.

Demir ve Kılıç, 03 Mayıs’ta yayımlanan SGK Şubat 2023 aylık sigortalı ve mali istatistiklerini şu sözlerle değerlendirdi: “Ocak-Şubat aylarında 1 milyon 100 bin kişi sosyal sigorta kapsamından çıkmış, hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılan 580 bin kişinin ise sigortalılığı sona ermiş yani çalışma yaşamından çıkarılmış. Kurumun finansman açığının 2023 yılı bütçesinde toplam 59 milyar TL olması öngörülürken sadece Ocak-Şubat ayında bu rakamın 23,3 milyara ulaştı. Bu iki ayda SGK’ya yapılan bütçe transferlerinin 2022 yılındakinin üçte birine ulaştığı görülmekte. Bu bulguların henüz EYT ve deprem bölgesinin verilerini kapsamadığını belirtelim.”

Sosyal güvenlik sisteminin ödemelerinin prime dayalı katkılar üzerinden gerçekleştirildiğini anımsatan Demir ve Kılıç “ SGK merkezi yönetim bütçesine dahil değil. 2023 yılı için mali büyüklüğü 1.582 milyar 204 milyon TL olan en yüksek bütçeli kamu kurumu. Bu bütçe 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık dörtte birine denk gelmekte. Halen merkezi yönetim bütçe açığının en önemli nedenleri KİT (Kamu İktisadi Teşekkülleri) ve SGK’ ya yapılan cari transferler. Seçim sonrası SGK yeniden yapılandırılmaz veya müstakbel iktidar borç bulup bütçe transferlerini artırmaz ise ne sağlık giderleri ödenebilir ne de emekli maaşı verilebilir” dedi.

Tayyip Erdoğan’ın sık sık Kılıçdaroğlu’nun genel müdür olduğu 90’lı yıllarda SSK’yı batırdığı iddiasını hatırlatan iki hekim “Oysa rakamlar açıkça göstermekte Erdoğan’ın sorumlu olduğu 20 yıllık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelir-gider dengesi giderek bozulmuş ve Kurum, finansman açısından en sıkıntılı günleri geçirmekte. AKP iktidarının politikalarının sistemi iflasa sürüklediği apaçık ortada” dedi.