Sağlık çalışanları, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına tepki gösterdi. Hekimler, hastanenin taşınmasıyla Türk nörospsikiyatrisine verilecek zarara dikkat çekti.

Sağlık yerinde güzel
Fotoğraf: BirGün

Umut Can FIRTINA

İstanbul'daki hastanelerin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle başka hastanelere taşınmasına sağlık çalışanlarının tepkisi sürüyor. Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, hastanenin Türkiye nöropsikiyatrisindeki önemine dikkat çekerek yerinde yenilenmesi taleplerini dile getirdi.

TARİHİ KAYBEDERİZ

Açıklamada konuşan Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, şunları söyledi: “Türkiye psikiyatrisinin ve nörolojisinin kurulduğu yerdeyiz. Bu binaların yenilenmesini, hastalarımıza daha güvenli yerlerde hizmet vermeyi istiyoruz. Ama bunu mekânlarımıza sahip çıkarak yaparsak anlamlı. Bu kliniklerin birbirinden ayrılması Türkiye psikiyatrisi ve nörolojisinin alacağı en büyük darbelerden olacaktır.”

İLERİ DÖNÜK OLMALI

Doç. Dr. Baki Arpacı ise şunları ifade etti: “Buranın hafızası, kimliği, geçmişi yok olursa anlamını yitirir. Geliştirilerek, zenginleştirilerek ve bulunduğu yerde bu özellikleri korunarak geleceğe aktarılmalı.”

Basın metnini okuyan İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bundan böyle bir tek sağlık çalışanını enkaz altında kaybetmek istemiyoruz, çalıştığımız binalar güvenli olsun istiyoruz. Ancak, hastaneleri hastane yapan yalnızca binalar değildir. Onlar bir semtin, bir şehrin hafızasıdır, anılarıdır, halkının güvencesidir. Bu kez bize, deprem ve bina güvenliği öne sürülerek en parlak beyinleri dumura uğratacak, uygulanması neredeyse imkânsız karmaşıklıkta taşınma planları sunuyorlar. Yine çalışanları, bazen yöneticileri göz ardı ederek.”

“Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yüz yıllık geçmişiyle, yetiştirdiği binlerce hekimle, bir ilçenin ve şehrin soluk alıp verdiği bir anıt hastanedir. Hak ettiği, her gün binlerce insana hizmet verdiği bu yerde yeniden yapılanmalıdır. Tıpkı bize ‘Giderlerse gitsinler’ diyenlere verdiğimiz cevap gibi: Gitmiyoruz. Yerimizde güvenli binalara kavuşmak, buralarda halkın gözünde olduğumuz yerde hizmet vermek istiyoruz.”