Google Play Store
App Store

Sağlıkçılar, yoksulluk sınırının çok altında ücretle çalıştıklarını belirtirken, yapılan bir araştırma maden mühendislerinin işsizlik ile karşı karşıya olduğunu gösterdi. Genç hekimler ve mühendisler gelecek kaygısı yaşıyor.

Sağlıkçı mutsuz, mühendis işsiz
SES, İzmir Çeşme Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlıkçıların barınma sorununa dikkat çekerek, açıklama yaptı. (Foto: BirGün)

Haber Merkezi

TÜİK’in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memurların 6 aylık zam oranı belirlenecek. Yoksulluk sınırının çok altında ücretlerle yaşamını sürdürdüklerini belirten sağlıkçılar "Sabun köpüğü gibi sönen zam istemiyoruz" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Başkanı Dr. Derya Mengücük, sağlıklı ve yeterli gıda, barınma, giyim, ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılamanın oldukça zor olduğunu ve giderek zorlaştığını söyledi. Mengücük "Gerçek yaşamda geçinmek hiç bir matematik formülü ile mümkün olmuyor” diye konuştu.

CARİ ÖDENEK YETERSİZ

Dr. Mengücük, şöyle devam etti: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücreti yüzde 34 oranında artış ile 11.402 TL olarak açıkladı. Asgari ücret, henüz zammın açıklandığı sırada eriyip gidiyor. Açıklanan yeni asgari ücret, aile hekimliğini de yakından ilgilendiriyor. Aile Sağlığı Merkezi sınıflandırmaları gereği bu çalışanların maaş, SGK ödemeleri aile hekimlerince karşılanıyor. Çalışan ödemeleri dışında ASM'lerin kira, elektrik, doğalgaz, su, temizlik ve sarf malzemeleri gibi her türlü giderini karşıladığımız cari ödenek yetersiz kalıyor. Bizlerden hızla artan giderlerin bununla karşılanması bekleniyor. Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki hesap, istatistiklere uymuyor. Mesleki risk, sorumluluk ve iş yükünü görmezden gelmeden şartsız, koşulsuz insanca yaşam ve emekliliği sağlayacak ücretlendirme için ayrıca çaba göstermelidir. Aile Hekimliği cari ödenekleri, son artış oranındaki eksiklik de dahil edilerek akılcı ve gerekli oranda, sürdürülebilir şekilde arttırılmalıdır.”

***

MÜHENDİSLER FARKLI ALANDA ÇALIŞIYOR

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, yayımladıkları raporda maden mühendisleri arasındaki işsizlik oranına dikkat çekti. Bin 319 üyenin katılımıyla yapılan  çalışmada öne çıkan başlıklardan bazıları şöyle: "Maden mühendisleri arasında işsizlik oranı yüzde 11’dir. Genel itibarıyla maden mühendislerinin yüzde 27’si ya işsizdir ya da maden mühendisliği ile ilgisi olmayan bir alanda çalışmaktadır. Maden mühendisleri en çok işyerindeki koşullar, alınan ücret ve sağlanan refah düzeyi, iş bulma olanakları, mesleğin giderek önemini yitirmesi ve mesleki uygulamaların tatmin edici olmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtmektedir. Maden mühendisleri sıklıkla mobbing ile karşılaşmakta, olumsuz çalışma koşullarına ve düşük ücrete maruz bırakılmakta ve aşırı/uzun saatler çalışmak zorunda kalmaktadır. Yüzde 36,6’sı haftada 45 saatten fazla çalışmaktadır. Maden mühendislerinin yaklaşık yüzde 80’i herhangi bir nedenle işiyle ilgili bir kaygıya sahiptir. Genç mühendisler daha ileri yaştaki mühendislere göre bu konuda daha kaygılıdır. "

***

İSTİFAYI DÜŞÜNME ORANI ÇOK YÜKSEK

İstanbul Tabip Odası, asistan hekimlerin çalışma, eğitim koşulları ve hastanelerin deprem güvenliği anket sonuç raporu yayımlandı. İstanbul’da tıpta uzmanlık eğitimi veren 16 kamu ve vakıf üniversitesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri asistan hekim iletişim kanalları kullanılarak yapılan çalışmada, bulunduğu eğitim programından istifa etmek konusunda en az bir kez düşünenler yüzde 72.2 olarak dikkat çekti. Raporda, yurtdışında hekimlik yapmayı hiç düşünmeyenlerin oranı yüzde 11.3’te kalırken; en az bir kez plan yapan, girişimde bulunan ve planlayan hekimlerin yüzde 80’i geçtiği görüldü. Çalıştığı ortamda şiddet açısından güvenli fiziki şartlar ve güvenlik ortamı konusunda olumlu algıya sahip olanlar ise yalnızca yüzde 14.8. olan raporda, asistanların yüzde 96.5’inin mesleği ile ilgili tükenmişlikten yakındığı da yer aldı.