Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Sağlık-İş Sendikası iki işyeri temsilcisinin, birer yıl süre ile geçici olarak görevlendirilmesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi tarafından durduruldu.

Sağlıkçıların sürgünü durduruldu

Berkay SAĞOL

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Genel Sağlık-İş’in Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki iki işyeri temsilcisini, 19 Ağustos’ta Torbalı Meslek Yüksekokulu ile Efes Meslek Yüksekokulu’na birer yıl süre ile görevlendirirdi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, “geçici görevlendirme” ile “sürgün edilmesi” kararını durdurdu.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi, tarafından verilen kararda, “Dava konusu işlemde hizmetin gereklerine ve hukuka uyarlık görülmemiştir. Dava konusu işlemin bir yıl süre ile görevlendirilmesine ilişkin olması sebebiyle, sendika iş yeri temsilcisi görevini yürütmesini fiilen imkânsız hale getireceği gibi kendisine ek bir mali külfete de sebep olacağından, telafisi imkânsız zararlar doğuracağı da tabiidir” denildi.

‘KARAR EMSAL OLDU’

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, söz konusu karar sonrasında, Genel Sağlık-İş üyesinin ilerleyen günlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki görevine devam edeceğini kaydetti. Uğur, kararın büyük bir hukuki kazanım niteliğinde olmakla birlikte, hangi kademede olursa olsun idarecilerin yetkilerinin sınırsız olmadığını göstermesi bakımından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Uğur, “Sendikamız, keyfi idari işlemleri ile üyelerimizi mağdur eden, haklarını gasp eden tüm idarecilerle ilgili olarak üyelerimizin menfaatleri korunmaya, haklarının teslim edilmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edecektir. Bu bakımdan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi kararının emsal bir karar olmasını, devam eden süreçte, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü başta olmak üzere yasakçı ve sendikal faaliyetleri engelleyici zihniyetlerin eylemlerinin son bulmasını diliyoruz” diye konuştu.