Ucuz iş gücü olarak kullanılan ve ağır şartlarda çalıştırılan asistan hekimler haklarını istiyor. Hekimler, “Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin çöktüğü kabul edilmeli ve basamaklandırılmış sağlık sistemi uygulamasına geçilmeli” diyor.

Sağlıkta Dönüşüm projeleri de çöktü
Fotoğraf: Evrensel

Berkay SAĞOL

Türkiye’de asistan hekimler, uzun yıllardır ağır çalışma koşullarıyla mücadele ediyor. Asistanlık sürecinde karşılaştıkları mobbingler, uğradıkları saldırılar, ücretlerinin iyileştirilmemesi, uzun nöbet saatleri, çalışma koşullarının her geçen gün biraz daha ağırlaşması sebebiyle çok sayıda hekim, meslek hayatını ülke dışında sürdürmek için çaba sarf ediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekim Kolu, 5 Nisan Asistan Hekimler Günü kapsamında çalışma koşullarını, sorunlarını ve taleplerini BirGün’e anlattı. Hekimler, yaşadıkları sorunları şöyle aktardı: “Mobbing, insanüstü iş yükü, tükenmişlik, angarya işler gibi sorunlarımız sürüyor. Asistan hekim bir nöbet gününde sabah 07.00 gibi göreve başlıyor, öğle arasında izin bile kullanamıyor ve ertesi gün sabah saatlerinde yeni asistanın gelmesiyle nöbeti sona eriyor ancak birçok yerde nöbet ertesi izin kullandırılmadığı için nöbetten çıkan asistan hekim çalışmaya devam ettiriliyor. Eğitimlerde de sorunlar yaşanıyor. Kliniklerde çok yoğun bir iş yükü var. Hastanedeki günlük işlerin aksamaması için eğitimlerin çoğu öğle aralarında yapılıyor.”

UCUZ İŞ GÜCÜ DEĞİLİZ

Yemek yemeden, uyumadan bir insanın ne kadar çalışabileceği sorgulanan açıklamada, “Kendimiz sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdüremezken gelen hastalara şifa olmamız mümkün değil. Türkiye’de bir memurun ortalama çalışma süresi haftalık 45 saatken ayda 6-8 nöbet tutan bir asistan hekimin çalışma süresi haftalık minimum 80 saati buluyor. Nöbetler hafta sonuna denk geldiği zaman bu süre 100 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca ceza nöbetleri denilen uygulamalar hâlâ sürüyor. Asistan hekimler ucuz iş gücü olarak görülüyor. Bir uzman hekimden daha az maaş alan asistan hekimler, çok çalışıyor ve tüm angarya işleri yapıyor. Türkiye’de 2024 yoksulluk sınırı yaklaşık 55 bin TL. Birçok arkadaşımız yoksulluk sınırında yaşıyor” denildi.

5 dakikada bir bakılan hastalar konusunda uzman hekimlerin yaşadıkları sorunların asistanlar tarafından da yaşandığı vurgulayan hekimler, sorunların çözümü için de şu önerileri sıraladı:

• Asistan hekimlere emekliliğe yansıyacak, emeğinin karşılığı olan temel ücret verilmeli.

• Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin çöktüğü kabul edilmeli ve basamaklandırılmış sağlık sistemi uygulamasına geçilmeli.

• Nöbet ertesi izin yönetmeliğinde kişilerin keyfi uygulamasına mahal verecek ibareler kaldırılmalı, dinlenme hakkı ön koşulsuz tanınmalı, maksimum çalışma süresi tanımlanmalı, ekonomik kayba neden olmaması için yeni düzenlemeler yapılmalı.

• Mobbing, adaletsiz görev dağılımı, ceza nöbeti, 130 saati aşan çalışma, usulsüz nöbet listeleri gibi uygulamaların bildirilmesi ve denetlenmesi için birimler kurulmalı.