Antep’te görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan ölümünün 12’nci yılında yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Alanlara çıkan sağlıkçılar, "Şiddet sona erene dek mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Sağlıkta her gün 50 şiddet vakası
Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen hekimler, katledilen sağlıkçıları andı. (Fotoğraflar: BirGün)

Haber Merkezi

17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü ve Dr. Ersin Arslan’ın katledilişinin 12. yıl dönümü nedeniyle alanlara çıkan hekim ve sağlıkçılar, şiddete karşı bir kez daha ses yükseltti. Her gün ortalama 50 şiddet olayı yaşandığını vurgulayan sağlıkçılar “2023 sonu itibariyle Beyaz Kod sistemine 120 binden fazla şiddet bildirimi yapıldığını tahmin ediyoruz. Suçlular, şiddeti görmezden gelenler. Sağlıkta şiddet sora ersin" dedi.

Dr. Ersin Arslan için ilk tören Antep’teki mezarı başında yapıldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Merkez Konseyi Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile Dr. Ersin Arslan’ın ailesi ve yakınlarının katıldığı anmada sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadele sözü verildi.

KORKUNÇ BOYUTTA

TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamalarda, sağlıkta şiddet olaylarının sürdüğü vurgulandı. Son 20 yılda sağlık kurumlarında ve çalışma ortamlarındaki şiddet boyutunun korkunç boyutlara geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada "Şiddet korkunç boyutlara ulaşarak biz hekimlerin/sağlık emekçilerinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. 2023 yılında kamuoyuna yansıyan Beyaz Kod verilerinden günde ortalama 50’den fazla sağlıkta şiddet başvurusu yapıldığını biliyoruz. Üstelik yaptığımız çalışmalarımızda da gördüğümüz, sağlıkta şiddet olaylarının yarıdan fazlasında Beyaz Kod bildirimi yapılmadığıdır" denildi. Sağlık Bakanlığı’nın uyarı ve çağrılara rağmen sağlıkta şiddetle alakalı hâlâ herhangi bir ciddi adım atmadığı vurgulanan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Dr. Ersin Arslan’ın ölümünden sonra olduğu gibi, yeterli olmayan yasal düzenlemelerle yetinmesinin nedeninin sağlıkta şiddetin sona erdirilmesine yönelik bir adım olmadığını, sistemi korumaya yönelik olduğunu biliyoruz. Üstelik Sağlık Bakanlığı, Beyaz Kod verilerini bizimle ile paylaşmaktan da kaçınıyor! Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte hasta ve yakınlarının müşteri olarak görüldüğü ve sınırsızlık tanındığı, biz sağlık çalışanlarının ise gittikçe değersizleştirildiğimiz bir sistemde çalışmaktayız. Sağlıkta şiddet bizi tüketen bu sistemin, hastalarla ve kendi aramızda oluşan sağlıksız iletişimin bir parçası haline gelmiştir. Şiddetle her alanda mücadele etmekten başka bir şansımızın olmadığı açıktır."

Dr. Ersin Arslan, Antep’teki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. 

NEFES ALAMIYORUZ

Çapa’daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde toplanan İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri ortak açıklama yaptı.

Açıklamalarda, özetle şöyle denildi: "Sağlıkta şiddetle baş etmekte zorluk yaşadığımız, hatta nefes bile alamaz hale geldiğimiz herkes tarafından bilinip, kabul edilmesine rağmen, halen gerçek nedenler görmezden geliniyor ve bu nedenlere yönelik çözümler üretilmiyor. Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!"

Ankara’da ise sağlık meslek örgütleri bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2021 sonrası veriler açıklanmasa da 2023 sonu itibariyle Beyaz Kod sistemin 120 binden fazla şiddet bildirimi yapıldığını tahmin ediyoruz. Yapılan çalışmalarda şiddetin bir önceki yıla göre yüzde 86 artış gösterdiğini, sadece medyaya yansıyan 457 şiddet vakasının yüzde 43’nün hemşirelere, yüzde 41’nin ise hekimlere yönelik olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Sağlıkta şiddeti önlemek öncelikle siyasi iktidarın ve Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Ancak sağlıkta şiddetin azaltmak yerine şiddeti besleyecek bir yönetsel tutumda ısrarcı olunuyor" ifadelerine yer verildi.