Salda’nın zehirlenmesine bilirkişi geçit vermedi

HABER MERKEZİ

Burdur'da Salda Gölü yakınındaki bir krom ocağının kapasite artış talebine karşı açılan davada bilirkişi kararını verdi. Hazırlanan raporda "Bölgedeki su kaynakları ve tarım alanları olumsuz etkilenir” denildi. 

Zonguldak Taş Kömürü AŞ’nin Burdur Yeşilova ilçesi Niyazlar köyü sınırları içerisindeki alana ilişkin 29 Aralık 2022’de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Eşeler Yaylama Dokunma Sivil İnisiyatifi ve yöre halkı kararı yargıya taşıdı.

Isparta 2. İdare Mahkemesi’nde açılan davaya Karamanlı Belediyesi ve Burdur Barosu da müdahil oldu. Bilirkişi heyeti projeye ilişkin incelemesini rapor haline getirdi. 

Raporda şu noktalara dikkat çekildi: 

• Proje kapsamında Salda Gölü’nün koruma bölgesindeki kaynaklardan 100 ton su kullanılacak. Bu da yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kalite ve miktarlarını olumsuz etkileyecek. 

• Proje alanı ve çevresindeki bitkiler, tarımsal üretimi ve hayvansal üretimi olumsuz yönde etkilenecek. 

• Kullanılacak patlayıcı miktarında artış ve kırma-eleme-yıkama tesisinin faaliyetinin uygun olmayacağı görüşüne varıldı. 

• Endemik bitki türü etkilenecek, orman bütünlüğü bozulacak ve havzada ekosistem olumsuz yönde etkilenecek. 

• Heyelan ve sel baskını gibi riskler ortaya çıkacak. 

• Projenin, telafisi hemen hemen imkânsız tahribatlara yol açacağı kanaati oluştu.