Samsun'da düzenlenen Hayvan Hakları Çalıştayı'nda konuşan Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Fatma Suğanlı "Hayvan hakları, sadece bir grup insanın değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Bir toplum olarak, hayvanlara saygı göstermek, onları korumak ve onlara adil davranmak zorundayız." dedi.

Kaynak: İHA
Samsun’da Hayvan Hakları Çalıştayı düzenlendi

Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından Hayvan Hakları Çalıştayı düzenlendi. Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayda konuşan Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Fatma Suğanlı, "Bugün burada toplanmamızın nedeni, hayvan hakları sorunlarının ele alınacağı, tartışılacağı ve çözümler üzerine fikir alışverişinde bulunacağımız bir platform oluşturmaktır. Hayvanların refahı ve hakları konularında bilinci artırmak ve daha adil, duyarlı ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek amacıyla bir araya geldik. Hayvanlar, dünyamızın ortak varlıklarıdır. Ekosistemlerimizin bir parçası olarak, doğal dengenin sürdürülmesinde kritik bir rol oynamaktadırlar. Ancak, günümüzde birçok hayvan türü tehdit altındadır, kötü muamele görmektedir ve yaşamları tehlike altındadır. Biz insanlar olarak, bu sorunlarla yüzleşmeli ve eyleme geçmeliyiz. Hayvan hakları, sadece bir grup insanın değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Bir toplum olarak, hayvanlara saygı göstermek, onları korumak ve onlara adil davranmak zorundayız. Bu çalıştayda, hayvan hakları sorunlarını daha derinlemesine anlamak, mevcut zorlukları ve adaleti sağlamak için neler yapabileceğimizi tartışmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz "dedi.

Çalıştayın farklı bakış açılarından zengin bir katılımcı grubunu bir araya getirdiğini hatırlatan Fatma Suğanlı, "Hayvan hakları savunucuları, akademisyenler, hükümet temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, endüstri liderleri ve diğer paydaşlar burada bulunuyor. Hepimiz, çeşitlilik ve katılımın gücünü anlıyoruz ve bu farklılıkları zenginliğimize dönüştürmek için birlikte çalışmalıyız. Bu çalıştayın hedefleri arasında, mevcut hayvan hakları ihlallerini tanımlamak, toplumda farkındalığı artırmak, mevcut yasal çerçeveleri gözden geçirmek, etkili politikalar geliştirmek ve hayvan refahını artırmak için somut adımlar atmak bulunmaktadır. Bugün yapacağımız oturumlar, sorunları analiz edecek, başarılı uygulamaları paylaşacak ve birlikte çalışarak çözümler üzerinde çalışacağız. Hayvan Hakları Çalıştayımızın sonucunda, hayvan hakları konusunda ortak bir vizyon geliştirmeyi ve bu vizyonu hayata geçirmek için somut eylem adımları belirmeyi umuyoruz. Birlikte hareket ederek, hayvanların yaşam kalitesini artırmak, kötü muameleyi önlemek ve onlara daha adil bir dünya sunmak için bir fark oluşturabiliriz. Bu çalıştayda, katılımcıların deneyimlerini, bilgilerini ve fikirlerini paylaşmalarını teşvik ediyoruz. Herkesin eşit bir şekilde katılım sağlaması ve görüşlerini özgürce ifade etmesi için güvenli bir ortam sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Karşılıklı saygı ve empatiyle birbirimize yaklaşarak, daha iyi sonuçlara ulaşabiliriz. Hayvan hakları sorunlarının karmaşıklığı ve çeşitliliği nedeniyle, bu çalıştayda alacağımız her bir adımın değerli olduğunu unutmamalıyız. Fikirlerimizi birleştirerek, ortak bir anlayış oluşturarak ve ortak çözümler üzerinde çalışarak, hayvan hakları konusunda ilerleme kaydedebiliriz" diye konuştu. 


Başkan Suğanlı konuşmasını şöyle tamamladı: "Son olarak, hayvan hakları için bir savunucu olmak, uzun vadeli bir taahhüt gerektirir. Hepimizin ortak amacı, hayvanları korumak, refahlarını sağlamak ve onlara daha adil bir gelecek sunmaktır. Çalıştayımızın bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Birbirimizi destekleyerek, işbirliği yaparak ve kararlılıkla ilerleyerek, hayvan hakları konusunda olumlu değişimler yaratabiliriz. Etkili ve yapıcı bir çalıştay geçirmenizi diliyorum. Hayvan hakları için mücadele etmek için birlikte hareket edelim ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakalım."

Çalıştayda, Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Elif Köse Üvan, "Sokak hayvanlarına yapılacak müdahaleler", Psikolog Elif Tutkun, "Çocuk ve hayvan, hayvan sevgisinin psikolojide yeri", HAYİM Derneği Başkanı Av. Tunahan Gök, "Yaşam Hakkı Çerçevesinde Türcülük", Kafessiz Türkiye Kurumsal İletişim Yöneticisi Seda Balmumcu, "Dünyada başarılı kampanya örnekleri", Akademisyen Prof. Dr. Duygu Dalğın, "Hayvanlar acıyı, korkuyu, terk edilmeyi hisseder mi?, Ne kadar içgüdü, ne kadar bilişsel yetenek ve duygu?" ve Hayvan Refahı Müfettişi Asalet Sancakdaroğlu, "Acımız kesim nasıl olmalı, faydaları" konularında konuşma yaptı.