TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın üç aylık yayını "Sanayi ve Toplum"un beşinci sayısında, Dr. Anıl Aba'nın Prof. Dr. Korkut Boratav'la gerçekleştirdiği söyleşi yer alıyor.

Sanayi ve Toplum’un beşinci sayısı: Prof. Dr. Boratav, yaşanan bölüşüm şokunu değerlendirdi

HABER MERKEZİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın üç aylık yayını Sanayi ve Toplum’un beşinci sayısı çıktı.

Derginin bu sayısında editör Dr. Anıl Aba’nın Prof. Dr. Korkut Boratav ile yaptığı söyleşi yer alıyor.

Prof. Dr. Boratav, söyleşide özetle, AKP’nin 2015 sonrası ekonomi politikalarını, yaşanan bölüşüm şokunu, tekrar IMF yörüngesine dönüşü, emekçi ve yoksul kesimler açısından değerlendiriyor. Boratav, enflasyon ile gelir dağılımını birleştiren bir analiz gerekliliğine, enflasyonun belirleyicilerine, asgari ücret ile kâr katsayıları ve yüksek fiyatlar ilişkisinin sermaye lehine olan rolüne değiniyor. Boratav’ın analizleri ekonomik, sosyal, sınıfsal, siyasal bağlamları ve önerileri de içeriyor.

Prof. Dr. Oğuz Oyan, dergide yer alan “Onikinci Kalkınma Planı (2024-2028) Kayıp Bir Plandır” başlıklı makalesinde, 24 Ocak Kararları ile birlikte kalkınma planlarının anlamını yitirdiğini belirttikten sonra bu planın IMF tarzı bir istikrar-kemer sıkma programı olarak tasarlandığına dikkat çekiyor. Planın 2053 hedeflerinin ciddiye alınamayacak özellikte olduğu, 2028 hedeflerinin de tutarsızlığının sergilendiği makalede, planın önemli bir özelliğinin de sosyal güvenlik uygulamalarına saldırı niteliğindeki yeni adımlar olduğuna işaret ediliyor.

9 MADDEDE 12. KALKINMA PLANI

Onikinci Planla ilgili olarak Prof. Dr. Aziz Konukman kaleme aldı. Konukman “12. Kalkınma Planı: İktidarın Son Kalkınmasız Planı” başlıklı makalede kalkınma planları, orta vadeli programlar ve yıllık programların yayımlanmasındaki usul sorunlarına değindikten sonra dokuz maddede planın ön plana çıkan çelişkilerini ve boş vaatlerini sergiliyor.

Son üç metin ise 15-16 Aralık’ta yapılan Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl bir Sanayileşme?” temalı TMMOB Sanayi Kongresi’ndeki sunumlardan üçünün bant çözümlerini içeriyor.

Prof. Dr. Erol Taymaz, “Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Dönüşüm: Nereden Geldi, Nereye Gidiyor?” başlıklı makalesinde 18. yüzyıldan itibaren yaşanan teknolojik devrimlerden hareketle Türkiye’nin uluslararası işbölümü içindeki yeri, sanayinin teknolojik durumu, büyüme performansı, Çin ve Kore ile ihracat bileşiminin karşılaştırmalı verileriyle ilgili önemli saptamalar yapıyor.

Dr. Aytül Fırat “Türkiye'de Kitlesel Yükseköğretim ve Vasıf Katmanlı Bir Kitle Olarak Mühendis İşgücü” başlıklı araştırmasında sanayileşmenin önemli bir belirleyeni olan mühendislik işgücü ve eğitimindeki durumu inceliyor. Eğitimde son 20 yılda hızlanan özelleşmeyle birlikte hem kitlesel eğitimin hem de mühendislik eğitiminin nasıl niteliksizleştiği verilerle gösteriliyor.

Dr. Anıl Aba, “Sanayi Politikası Teorisinde Yeni Açılımlar” başlıklı sunumunda sanayi politikasıyla ilgili teorik araştırmalarda bakarak ön plana çıkan belirsizlik altında taahhüt, üretimde öğrenmek, makroekonomik yönetim ve çatışma yönetimi gibi konuları özetle aktarıyor.

Derginin beşinci sayısına buradan ulaşabilirsiniz.