‘Savunma’da 350 milyon TL’lik dev açık

Hüseyin ŞİMŞEK

Savunma Sanayii Başkanlığı’nda geçmiş yıllardan oluşanlarla birlikte ‘olumsuz faaliyet sonucu’ toplamda 350 milyon TL’yi geride bıraktı. Sayıştay’a göre yüz milyonlarca TL’lik gelir ve giderin bulunduğu kurumda sadece bir adet kadrolu muhasebe çalışanı bulunuyor AKP’nin iktidarlığı döneminde yapısı ve hesapları bozulan kurumlar arasına Savunma Sanayii Başkanlığı da eklendi. Sayıştay’ın Savunma Sanayii Başkanlığı 2021 Yılı Denetim Raporu’na göre, kurumdaki zarar yüz milyonlarca TL’yi bulurken harcamaların kayıt altına alındığı birimde de büyük eksiklikler bulunuyor.

Sayıştay denetçilerinin tespitlerine göre, ulusal savunma endüstrisini güçlendirme ile askeri sistem ve teknolojilerin tedarik süreçlerini yönetme amacıyla faaliyet gösteren Savunma Sanayii Başkanlığı’nda geçmiş yıllarla birlikte toplam 350 milyon 108 bin TL’lik "açık" çıktı. Olumsuz faaliyet sonucu ortaya çıkan bu zarar, kamuya kaldı. Son bir yılda ortaya çıkan faaliyet zararı ise 12 milyon TL oldu.

Denetim raporuna göre, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın bir yıllık harcamaları arasında ilk sırada 96,9 milyon TL ile personel gideri yer aldı. Bunu, 21 milyon TL ile mal ve hizmet alım giderleri takip etti. Rapora göre ayrıca Başkanlık tarafından 3,4 milyon TL’lik görev gideri, 6,6 milyon TL’lik hizmet alımı, 357 bin TL’lik temsil ve tanıtma gideri ve 2,4 milyon TL’lik yolluk giderine imza atıldı.

FONDAN MİLYAR LİRALIK HARCAMA

Sayıştay, Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun mali tabloları hakkında da çeşitli tespitlere yer verdi. Buna göre, destekleme fonunun geçen yılki "mal ve hizmet alım gideri" 30 milyar 344 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

KOMİTENİN BAŞINDA CUMHURBAŞKANI VAR

Her yıl yüz milyonlarca TL’lik gelir ve gider tablosunun ortaya çıktığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın muhasebe birim denetimini de gerçekleştiren Sayıştay, kadrolu tek muhasebecinin bulunduğunu vurguladı. Raporda Savunma Sanayii Başkanlığı ile ilgili şu tespitlere yer verildi:

•Savunma Sanayii Başkanlığı, kuruluş kanunu gereğince Savunma Sanayii İcra Komitesi aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile irtibatlıdır. Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, SSB Başkanı ve Genelkurmay Başkanı’ndan oluşmaktadır.

• Kurumda görev yapan sertifikalı Muhasebe Yetkilisi sayısı 2 olup biri kadrolu diğeri Başkanlık oluruna istinaden geçici görevlendirilmiştir.

•Risk Yönetimine ilişkin kurumsal ve üst düzey politikalar olan Risk Yönetimi Stratejisi belirlenmemiş dolayısıyla bu yaklaşım ve politikaların yazılı olarak ortaya konduğu belge olan ve Başkanlığın İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından hazırlanması gereken Risk Strateji Belgesi hazırlanmamıştır.