Rekabeti sınırlayıcı 'centilmenlik' anlaşmaları yaptığı tespit edilen bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründen 18 firma hakkında idari para cezası istendi.

Kaynak: AA
Savunmalar alındı: 18 iletişim firmasına rekabet ihlalinden para cezası istemi
Fotoğraf: AA

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasına yönelik 'centilmenlik' anlaşmaları nedeniyle bilişim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunmaları aldı.

Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, teşebbüslere, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE SORUŞTURMA

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın, bilişim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsleri kapsadığını bildirdi.

Temsilci, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında, bazı teşebbüsler için idari para cezası talep etti. Temsilci, teşebbüsler arasında akdedilen sözleşmelerde yer alan ve ihlale dayanak olarak gösterilen sözleşme maddelerinin Kanunu ihlaline sebebiyet vermeyecek şekilde tadil edilmesi gerektiğine de işaret etti.

KARAR 15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Küle ve soruşturma heyetinin konuşmalarının ardından, teşebbüslerin sözlü savunmaları alındı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.