Sayıştay ortaya çıkardı: Denetime müteahhit aracıyla gittiler

03.01.2018 10:09 EKONOMİ

NURCAN GÖKDEMİR [email protected] @nurcangokdemir

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) yatırımlarının 70 milyar TL’ye ulaşan yüzde 45’lik bölümünü yürüten Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü’nün yapım işleri sözleşmelerinde bulunmamasına karşın yüklenicilerden 2016 yılında 358 araç aldığı belirlendi. TCDD’ye denetim hizmetleri için şirketlerin tahsis ettiği araçlardan bazılarının kimin kullanımında olduğu dahi tespit edilemedi.

Sayıştay’ın TCDD Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılına ilişkin denetim raporunda, “şirket aracı” uygulaması ile ilgili önemli tespitlerde bulunuldu.

TCDD ile yükleniciler arasında düzenlenen yapım işleri sözleşmelerinde, Genel Şartname’ye aykırı olarak “yapı denetim görevlilerinin çalışması ve yatması için yapacağı binaların dışında, büro malzemesi, bilgisayar malzemesi ile birlikte arazi ve binek aracının bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere kesin kabule kadar kullanılmak üzere idareye tahsis edileceğinin” yer aldığı belirtildi. Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde bedelsiz olarak ve sözleşme süresince bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere idareye araç tahsis edilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı halde 2016 yılında yaklaşık 358 aracın TCDD’ye tahsis edildiği belirlendi.

‘Bilgi de alamadık’
Sayıştay denetçileri, Demiryolu Bakım Dairesi’nden tahsis edilen araçlarla ilgili kesin verilerin sağlanamadığını, tespit edilebilenlerin 111’inin binek araç olduğunu da raporuna yazdı. Etüt Projesi Dairesi’ne 1 arazi aracı, Demiryolu Yapım dairesine 40 arazi ve 37 binek olmak üzere 77 araç, diğer daire ve Bölge Müdürlüklerine de çok sayıda araç tahsisi yapıldığını tespit eden denetçiler, araçlardan kullanıcısının kim olduğu bilinmeyenlerle ilgili de raporlarında şu bilgileri verdi:

“Palu-Genç- Muş yapım işi sözleşmesi kapsamında 9 arazi ve 8 binek aracı olmak üzere 17 araç ( 7 aracın kime tahsis edildiği konusunda bilgi alınamamıştır.) Palu-Genç- Muş ikmal inşaatı yapım işi sözleşmesi kapsamında 9 arazi, 2 yıllık yol bakım ihaleleri kapsamında 8 binek aracı (araçların kime tahsis edildiği konusunda bilgi alınamamıştır.), Yerköy-Sivas ikmal 1 yapım işi sözleşmesi kapsamında 10 arazi aracı ( 4 adet aracın son durumu hakkında bilgi alınamamıştır.) Bursa-Yenişehir yapım işi sözleşmesi kapsamında 10 arazi ve 3 binek aracı olmak üzere 13 araç ( 7 aracın kime tahsis edildiği konusunda bilgi alınamamıştır.) Bandırma-Menemen Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon projesinde 7 arazi ve 3 binek olmak üzere 10 araç (1 araç genel müdürlükte), Eskişehir-Kütahya Sinyalizasyon Projesi’nde 10 arazi ve 1 binek olmak üzere 11 araç (1 araç genel müdürlükte).”

Diğer yapım işi sözleşmeleri kapsamında da bütün masrafları yükleniciler tarafından karşılanmak suretiyle kesin kabule kadar kullanılmak üzere çok sayıda araç alındığı bilgisine raporda yer verildi.

İade etmediler
2015 yılında yüklenicilerden alınan araçların geri verilmesinin istenmesine karşın TCDD’nin kullanıma devam ettiği belirtilen raporda, 358 yeni aracın tahsis edildiği 2016 yılında özellikle Palu-Genç-Muş, Ankaray gibi projelerde ihtiyaç fazlası çok sayıda aracın alındığı da bildirildi. Sayıştay, TCDD’nin yapı denetimi işini hizmet alımı yoluyla temin edeceği araçlarla yürütmesi, sözleşmeler kapsamında yüklenicilerden bedelsiz araç tahsis edilmesi uygulamasının iyi kontrol edilmediği ve ihtiyaç fazlası araç tahsisi uygulamasının sonlandırılmasını istedi.