Sermaye-devlet işbirliği hasta etti

Emek Servisi

Birleşik Metal İş Sendikası, "28 Nisan İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü" kapsamında hazırladığı metal işçilerinin sağlık durumuna ilişkin raporu kamuoyuyla paylaştı. Doç. Dr. F. Serkan Öngel ve Halk Sağlığı/İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Altundaş’ın sunumlarıyla açıklanan raporda meslek hastalıklarının çalışma yaşamının en ihmal edilen alanı olduğu vurgulandı. Yapılan sunumda “Çoğu kez sonuçları uzun vadede ortaya çıkan meslek hastalıklarına karşı var olan tablo bir ‘ihmal’ değil, sermaye ve devlet yetkililerinin politik bir tercihi olduğunu hepimiz biliyoruz” denildi.

Birleşik Metal-İş’e üye işçiler arasında yapılan araştırma kapsamında metal işçilerinin yaklaşık üçte biri hekim tarafından tanısı konmuş kronik bir hastalığı olduğunu ifade etti. İşçilerin yüzde 17,4’ü kas-iskelet sistemi ile ilgili tanılı bir sağlık sorununa sahip. İşçiler arasındaki hipertansiyon oranı yüzde 3,9 şeker hastalığının yaygınlığı ise toplamda yüzde 2,9.

Araştırmaya göre kadın işçilerde nörolojik hastalıklar, kas-iskelet sistemi hastalıkları ve troid hastalığı erkeklere göre daha sık görülüyor. Her 10 kadın işçiden biri nörolojik hastalıklardan muzdarip. Erkeklerde ise bu oran yüzde 3,9. Araştırmaya katılan kadınların yaklaşık dörtte biri kas iskelet sistemi sorunlarından şikayetçiyken, erkeklerde bu oran yüzde 16,9.

sermaye-devlet-isbirligi-hasta-etti-1009391-1.

Araştırmaya göre erkekler içerisinde bir hekim tarafından tanısı konmuş herhangi bir hastalığı olanların oranı yüzde 30,1 iken aynı oran kadınlarda yüzde 40,2.

İşçilerin yüzde 38,6’sının en az bir kez iş kazası geçirdiği vurgulanan araştırmaya göre kas iskelet hastalığı tanısı alanların yüzde 48’i iş kazası geçirdi.

Araştırmada iş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

•Sendikal örgütlenmenin, hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır
•Kiralık işçilik, taşeron ve diğer güvencesiz çalışma biçimleri ortadan kaldırılmalıdır. İnsan onuruna yaraşır işler yaratılmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmelidir.
•İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının, piyasanın kar döngüsünün bir parçası olmaktan çıkarılmalıdır. Bu karşı denetimler açısından özerk ve demokratik bir yapının sendikalar, meslek oda ve birlikleri ve üniversiteler ile oluşturulması sağlanmalıdır.
•Koruyucu ve önleyici politikalara öncelik verilmeli. Sağlık ve güvenlik alanına yönelik cezalar caydırıcı nitelikte olmalıdır.
•İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtdışı ile mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmalıdır.
•Meslek hastalıklarının tespitine yönelik prosedürün sadeleşmesi ve kısaltılması hedeflenmelidir.