Göçe zorlanan, şiddete maruz kalan ve mesleklerini zor şartlarda yapan sağlık emekçileri, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sokağa çıktı. Sağlıkçılar, şiddetsiz, güvenli ve güvenceli çalışma koşulları talep etti.

Şiddetsiz, güvenceli çalışmak istiyoruz
Sağlık emekçileri, ülkenin dört bir tarafında kaybettikleri meslektaşlarını andı. (Fotoğraflar: BirGün)

Haber Merkezi

Hekimler ve sağlık emekçileri 14 Mart Tıp Bayramı'nda ülke genelinde sokaklara çıktı. Doktor ve sağlık emekçileri alanlarda yıllardır çözüm bekleyen taleplerini yeniden sıraladı; şiddetsiz, güvenli ve güvenceli çalışma koşulları istediklerini haykırdı. İstanbul’da Taksim’de ve Kadıköy’de bir araya gelen sağlık emekçileri Ankara, İzmir gibi birçok kent başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafında açıklama yaptı.

İzmir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 14 Mart'a giderken 14 talep açıklamıştı. Bu talepler bugün çok sayıda kentte yapılan yürüyüşlerin ardından tekrar dile getirildi. Talepler şu şekilde:

• TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

• Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır.

• Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir.

Samsun

• Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.

• Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7 bin 600’e yükseltilmelidir.

• Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir.

• Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir.

• Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı %15 olmalıdır.

• Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir.

• Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir.

Mersin

• Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır.

• Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır.

• Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır.

• Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir.