DİERG’in hazırladığı rapora göre bölgede sınıflar hala kalabalık, servis hizmeti yetersiz ve ücretli öğretmenlerin bir kısmı eğitim fakültesi mezunu değil.

Sınıflar çok kalabalık, servisler yetersiz

Sercan SİNECAN

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG) bölgede saha çalışmaları yaparak detaylı bir rapor hazırladı. “2022: Geriye doğru ilerleyen eğitim” isimli raporda Diyarbakır, Hakkari Merkez ve Şemdinli’de incelemeler yapan DİERG çarpıcı tespit ve önerilere yer verdi. Raporda kalabalık sınıflara, özel eğitimdeki eksikliklere ve alan dışından atanan ücretli öğretmenlere dikkat çekildi.

DİERG’in Diyarbakır’a ilişkin tespit ve önerileri şöyle:

•Diyarbakır okul öncesi okullaşmada yetersiz. Okul ya da derslik yapımı için alan bulunabilir.
•Yeterli sayıda özel eğitim dersliği bulunmuyor. Mevcut kimi derslikler de küçük alan, bulunduğu kat gibi nedenlerle özel eğitime uygun değil.
•Özel öğretim sınıfı en fazla 8 öğrenci olmalıyken il ya da ilçe milli eğitim müdürlükleri kontenjanın üzerinde öğrenciyi kayıt için yönlendiriyor.​
•Özel eğitim öğrencileri servis hizmetinden yeterince faydalanamıyor.
•Diyarbakır’da sınıflar kalabalıktır, çoğu okulda ikili eğitim yapılıyor.
•Ortaokula geçen ve temel öğrenme eksiği olan öğrenciler için açılan destek eğitim sınıflarına branş öğretmenleri yerine sınıf öğretmenleri görevlendiriliyor.
•Taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerin tespiti, servis şoförünün kimlik kontrolü gibi işlemlerin nöbetçi olsun veya olmasın öğretmenlerin sorumluluğuna verilmemeli.
•Ücretli öğretmen alımına sınırlama getirilmeli.
•Özel eğitim uzmanı olmayanların ücretli öğretmen olarak çalışmalarının önüne geçilmeli.

Hakkari Şemdinli’de yapılan incelemelerde ise şu tespitler yapıldı:

•Konum: Öğrenciler merkeze uzaklık nedeniyle gerekli ders materyallerini, kaynaklarını temin etme konusunda hızlı ya da doğru zamanlı olamıyor, gecikiyor ya da hiç alamıyor. Öğrenciler test, deneme, soru bankası gibi ders kaynaklarına erişimde hâlâ zorlanmaktadır.
•Ücretli öğretmenlik: Eğitim fakültesi mezunu olmayan, deneyimi ve bilgisi bulunmayan bir görevlinin öğrenciler üzerindeki olumsuz tesirini anlatmak gerekmektedir. Öğrenciler ya okuma yazmayı öğrenemeden ya da gerekli öğretim temelini alamadan ortaöğretime geçmektedir.
•Anadil: Kendisini Kürtçe iyi ifade edebilen ve ifade gücünde hiçbir sorun bulunmayan öğrenciler okula gittiklerinde konuşama güçlüğü yaşayabilmektedir.

Hakkari Merkez’de yapılan incelemelerde ise şunlar tespit edildi:

•Temel eğitimden liseye geçen öğrenciler akademik anlamda liseye çok hazır gelmiyor. Çok fazla öğrenci dört işlem bile bilmeden ortaokuldan mezun oluyor. Liseye geçtiklerinde akademik olarak seviyelerinin düşük olması lisede bocalamalarına sebep oluyor.
•Mesleki eğitim veren okul ve kurumlar Hakkari’de pek bir şey bilmeyen öğrencilerin gideceği yerler olarak biliniyor ve hiçbir veli öğrencisini bu okullara göndermiyor. Bu yanlış anlayıştan dolayı Anadolu liselerinde yoğunluk çok fazla oluyor.