İzmir’in Foça ilçesinde İngiliz Burnu mevkiinde birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde yapılaşma kararı, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin açtığı dava sonrasında mahkeme tarafından iptal edildi.

Sit alanına yapılaşma planına yargı freni

BİRGÜN EGE

İzmir’in Foça ilçesinde İngiliz Burnu mevkiinde birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde yapılaşma kararına karşı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin açtığı dava sonuçlandı. İzmir 5. İdare Mahkemesi kararı iptal etti.

Mahkeme, bölgedeki arkeolojik kültür varlıkları bulunması, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, koruma mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Mart 2020 tarihinde İzmir'in Foça İlçesindeki İsmetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde kalan 211 ada 1 numaralı parsele ilişkin Foça I. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği yayınlamıştı. Plan değişikliği Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından mahkemeye taşınmıştı.