birgün

5° AÇIK

Sosyalist Güç Birliği’nden başörtüsü teklifine tepki: Anayasa'ya aykırı teklif reddedilmeli

Sosyalist Güç Birliği, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine karşı basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada, "Eşitlik ve laikliğin tasfiyesi anlamına gelen bu Anayasa değişikliği önerisi toptan reddedilmelidir. AKP’nin değirmenine su taşımaya son verilmeli, AKP kendi kirli oyunuyla baş başa bırakılmalıdır" denildi.

GÜNCEL 18.01.2023 15:05
Sosyalist Güç Birliği’nden başörtüsü teklifine tepki: Anayasa'ya aykırı teklif reddedilmeli
Abone Ol google-news

BirGün Ankara

SOL Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Devrim Hareketi'nin başı çektiği Sosyalist Güç Birliği, yarın TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine karşı açıklama yaptı.

Sosyalist Güç Birliği Yürütme Kurulu adına Prof. Dr. Oğuz Oyan tarafından gerçekleştirilen açıklamada, AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla TBMM'ye sunulan, içerisinde dini kıyafetlere kamusal özgürlük ve LGBTİ karşıtı ifadeler barındıran teklif hakkında muhalefete çağrıda bulunuldu. Oyan, “Teklif, Anayasa’nın temel haklar bölümünde ‘din ve vicdan özgürlüğünü’ düzenleyen 24’üncü maddesinde ve ‘ailenin korunmasını’ düzenleyen 41’inci maddesinde değişiklik öngörmekte ama esas olarak Anayasa’nın ‘değiştirilmesi teklif edilemez’ maddelerinden olan 2’nci maddedeki laiklik ilkesinin içini boşaltmaktadır. Bu bakımdan Anayasa’nın özüne ve biçimine temelden aykırı bir değişiklik teklifidir” dedi.

sosyalist-guc-birligi-nden-basortusu-teklifine-tepki-anayasa-aykiri-teklif-reddedilmeli-1115257-1.

LAİKLİĞE AYKIRI TEKLİF

“Söz konusu teklif, Anayasa’nın dini kurallar uyarınca düzenlenmesi anlamına gelmektedir ve Anayasa’nın laiklik ilkesine temelden aykırıdır” diyen Prof. Dr. Oğuz Oyan, açıklamayı şu şekilde sürdürdü:

“Laik bir devlette pozitif hukuk kurallarının dayanağı dini inançlar olamaz. Laikliğin anayasal düzlemde teminatı olan 2. maddenin etrafından dolaşılmasına izin verilemez. Üstelik, siyasi iktidarın söz konusu teklifte yer alan ‘Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir’ ifadesi, gözetilen dini inanca dayanmayan bütün kıyafetlere müdahale edilmesinin, hatta yasaklanmasının önünü de açmaktadır. Değişiklik maddesinde ‘başın örtülü olması’ ifadesiyle, tek bir dini gruba ve onun özel kıyafet koduna mutlak hak değerinde bir güvence verilmektedir. Özgürlükler bağlamında yaratılan bu ayırımcılık, devlet kurumlarının ve özellikle de adalet ve eğitim hizmetlerinin yurttaşlar nezdindeki tarafsızlığını ortadan kaldırmaktadır.

AİLEYE DİNSEL REFERANS

Anayasa teklifinin bir diğer başlığı 41. maddede aile tanımına ilişkindir. Muhalefetin ‘başörtüsü’ teklifiyle açtığı yol AKP tarafından bir de aileyi dinsel referanslarla tanımlamak için kullanılmak istenmektedir. Aile tanımı yalnızca evlilik birliğine indirgenirken tek ebeveynli aile, nikâhsız birliktelikler, farklı cinsel yönelimlerin birliktelikleri, giderek çoğalan tek bireyli aile biçimleri tamamen yok sayılmaktadır. Bu maddenin düzenleniş biçimi çok eşlilik şeklinde yorumlanmaya da kapı aralamakta, böylece kadınların Medeni Kanun’la kazanılmış haklarının aleyhine bir tartışma zemini oluşturmaktadır.

sosyalist-guc-birligi-nden-basortusu-teklifine-tepki-anayasa-aykiri-teklif-reddedilmeli-1115256-1.

Önerilen düzenleme hem mevcut Anayasa’ya hem de uluslararası sözleşmelere aykırıdır. AKP’nin bu teklifi, Anayasa metnine dini referansların yerleştirilmesi ve Cumhuriyet’in temel niteliklerinden olan laiklik ilkesinin işlevsizleştirilmesi girişiminden başka bir şey değildir. Ülkeyi anayasasız yöneten, hukuku kendi siyasi aparatı haline getirmiş bir iktidarla anayasa yapılamaz. Eşitlik ve laikliğin tasfiyesi anlamına gelen bu Anayasa değişikliği önerisi toptan reddedilmelidir. AKP’nin değirmenine su taşımaya son verilmeli, AKP kendi kirli oyunuyla baş başa bırakılmalıdır.”

REDDEDİYORUZ

Sosyalist Güç Birliği olarak laiklik ve eşitlik ilkelerini zedelemeye yönelik her türlü girişimi reddediyoruz. Meydanı gericilik yarışına girenlere bırakmayacağımızı ilan ediyor; laik ve herkesin eşit ve özgür olduğu bir ülke için tüm halkımızı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.”

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol