Google Play Store
App Store

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Mart 2022 ile 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan şube müdürlerinin ataması, açılan davalar sonrasında iptal edildi. Sınavsız atamayla göreve başlayan yaklaşık 270 şube müdürü görevlerinden alındı.

Şube müdürü ataması iptal edildi
Fotoğraf: AA

Berkay SAĞOL 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eski bakan Mahmut Özer döneminde, 2023 yılı içerisinde merkez ve taşra teşkilatlarına Bakan oluru ile sınavsız bir şekilde şube müdürü atamaları yapıldı.

Balıkesir’de bir öğretmen, yapılan atamaların görevde yükselme sınavı sonucuna göre yapılması gerektiğini belirterek yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Açılan davalar sonucunda, MEB 30 Mart 2022 ile 30 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki şube müdürü atamalarını 25 Mart’ta iptal etti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre kişilerin görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şartı ile kadrolara atanabilecekleri gerekçe gösterilerek yapılan şube müdürü atamalarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vararak 1 Kasım 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, 5 Şubat’ta ise yapılan atamaların iptal edilmesine karar verdi.

İdari Yargılama Kanunu’na göre yürütmenin durdurulması kararı verilen bir idari davada, bu karar idareye tebliğden itibaren 30 gün içinde uygulanmak zorunda olmasına rağmen atama kararlarıyla ilgili herhangi bir adım atılmadı.

BAKAN ENGELLEMEK İSTEDİ 

MEB, yürütmeyi durdurma kararından 5 gün sonra yani 6 Kasım 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla, Personel Genel Müdürlüğü’ne bir yazı gönderdi. Yazıda, “Görevine devam eden şube müdürleri ile ilgili olarak söz konusu davalarda Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilecek kesin karara kadar herhangi bir işlem yapılmaması tarafımca uygun görülmüştür” denildi.

Öte yandan davacı öğretmenin, 29 Ocak’ta yargı kararlarını uygulamayan Bakanlık yetkilileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunduğu, 14 Mart’ta da yine yargı kararlarının uygulanmaması sebebiyle manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.