Süreç böyle devam ederse birinci basamak çökecek
Fotoğraf: TTB

Haber Merkezi

Ülkede 3 basamaktan oluşan sağlık hizmetinin ilk basamağı olan aile hekimliği deprem bölgesinde alarm veriyor. Koşulların iyileşmediği deprem illerinde çalışma ve yaşam mücadelesi veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) üyeleri, “Süreç böyle devam ederse birinci basamak tamamen çökecek” dedi.

TTB, ‘Aile Hekimleri 6 Şubat depremlerini unutturmayacak’ diyerek çevrimiçi bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, “Hekimler, olumsuz koşullara rağmen birinci basamak sağlık hizmetinin uygulanmasında etkin rol aldılar. Birinci basamakta çalışan hekimlerin sorunlarının çözülmediğini gördük. Bu depremin yapay felakete dönüşmesini sağlayan sorunlar deprem sonrasında da devam ediyor” dedi. TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da “Sanki 6 Şubat’ta deprem olmamış gibi davranılarak 3 Şubat’taymışız gibi aile hekimliğini ve birinci basamağı sürdürebilmek imkânsız. Arkadaşlarımız halen konteyner, su olmadan yaşamaya çalışıyor. Bölgeye özel, ihtiyaçları karşılayacak hepimiz için sağlıklı bir ortam yaratılmalı. Sağlık Bakanlığı harekete geçmeli.”

SAĞLIKÇILARI DESTEKLEYİN

AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan da sağlık çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı:

•Deprem bölgesindeki sağlık hizmeti gereksinimine göre sağlık emek gücü planlaması yapılmalı. 

•Yıkımın yoğun olduğu bölgede il, ilçe bazlı geçici olarak aile hekimliği sistemi en az iki yıl boyunca askıya alınmalı. 

•Kamu tarafından yapılacak binalarda hizmet sunulmalı

•Bölgede çalışanlara en az iki yıl boyunca yoksulluk sınırının en az 3 katı oranında gelir sağlanmalı. Barınma ve ulaşım ihtiyaçları karşılanmalı.