Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Türk Gıda Kodeksi (TGK) Fermente Süt Ürünleri Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Fermente süt ürünlerinin etiketindeki 'köy', 'ev', 'geleneksel çiftlik' ve 'yüzde 100' gibi ifadeler yasaklandı.

Süt ürünlerinde etiket düzenlemesi: Bazı ifadeler yasaklandı
Fotoğraf: Depophotos

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, fermente süt ürünlerinin etiketindeki 'köy', 'ev', 'geleneksel çiftlik' ve 'yüzde 100' gibi ifadeler yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin 16 Şubat 2009 tarihli sayısında yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nin, ihtiyaçlar doğrultusunda revize edildiği belirtildi.

Fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerinin belirlendiği kaydedilerek, "Tebliğde yapılan revizyonla kefir ürününün tanımı yeniden düzenlenmiştir.

Ülkemize özgü bir ürün olan süzme yoğurdun ayrıca tanımı yapılarak, ürüne dair kriterler belirlenmiştir. Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü için yeni hükümler eklenerek, ürüne ait kriterler belirlenmiştir. Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken; bu oran yüzde 0,8'e düşürülmüştür" denildi.

"AROMA VERİCİLERİN KULLANIMI YASAKLANMIŞTIR"

Ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağının hükme bağlandığı aktarılan açıklamada, "Üretilecek ürünlerde birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması durumunda, sütün elde edildiği hayvan türlerinin adlarının, etikette belirtilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tebliğde yapılan yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı yasaklanmıştır. Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde 'köy', 'ev', 'geleneksel çiftlik' ve 'yüzde 100' gibi ifadelerin yer almayacağı hususuna yönelik düzenleme yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçiş süreci tanındığı belirtildi. Yapılan düzenlemenin amacı ise Avrupa Birliği'ne uyumun yanında, taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesini sağlamak olarak açıklandı.