Tanımıyoruz Hint’i

05.04.2019 12:15 BİRGÜN KİTAP
KUTALMIŞ FİDAN Cemil Meriç’in bizi eksiğimizden dolayı uyarmaya çalıştığı, bize anlatmaya çabaladığı Hint’e dair bilgimizi hiçbir şekilde gidermedik hatta bu çağrı ne diyor deyip kafamızı çevirip bakmadık dahi. Son birkaç yüzyıldır Batı dünyasıyla büyülenen gözler bilemediler ve bilemezdiler ki Batı’nın mutfağı Hint ve Çin’den geçiyor ve dünya hiçbir zaman sabit kalmıyor ve değişmeye devam ediyor. […]
KUTALMIŞ FİDAN

Cemil Meriç’in bizi eksiğimizden dolayı uyarmaya çalıştığı, bize anlatmaya çabaladığı Hint’e dair bilgimizi hiçbir şekilde gidermedik hatta bu çağrı ne diyor deyip kafamızı çevirip bakmadık dahi. Son birkaç yüzyıldır Batı dünyasıyla büyülenen gözler bilemediler ve bilemezdiler ki Batı’nın mutfağı Hint ve Çin’den geçiyor ve dünya hiçbir zaman sabit kalmıyor ve değişmeye devam ediyor. Bugün Asya görmezden gelinecek bir durumda değil. Asya, elindeki nüfus, hammadde ve kültürel zenginlikleriyle öylece yükseliyor. Ne var ki bugün bu dünyayla iletişime geçecek ve bu yükselişe katılacak bilgi ve beceriden yoksunuz. ‘Hint Dinleri’ kitabı Asya’nın kalbinde yer alan Hint’e tüm karakterini veren Hint dinlerini kapalı bir kutu olmaktan çıkartacak bir anahtar görevi üstlenmiş.

Kitabın yazarı Feyyaz Karayi’nin Asya ve Avrupa arasında önemli bir geçit olan İran’dan bir araştırmacı olması uzun yıllardır Asya dinleri kültürlerinin maruz kaldığı oryantalist çalışmaların taraflı ve çarpık bakışlarından bizi çıkaracak ve olduğu gibi Hint dinlerini görmemizi sağlayacak açıklıkta. Kitap, Hinduizm, Buddhizm, Cainizm ve Sikhizm dinlerini ele alıyor.

Kitap başlangıçta Hint dinlerinin neden öğrenilmesi gerektiği ve yaşadığımız modern çağda nerede durduğuna değindikten sonra Hint coğrafyası ve dinlerinin genel yapısına değiniyor. Kitap devamında Hinduizm’in çok tanrılı ve çok kültürlü zaman zaman karmaşık bir hale bürünen yapısı, ikinci bölümde Buddhizm’in insanın iç alemine ve sadeliğe yönelen yapısı ortaya seriliyor. Üçüncü bölümde ise çileciliği en uç noktalara taşıyan ve belki de yeryüzünde eşine az rastlanır derecede tabiatla son derece hassas ve uyumla yaşamayı şiddetle savunan Cainizm ele alınıyor. Kitabın son bölümünde ise Ortadoğu geleneklerinin Hint Alt Kıtasıyla kaynaşmasıyla doğan Sikhizm inceleniyor.

Hint Dinleri üzerine yapılacak çalışmalar, bu alanın ve coğrafyanın çok çeşitli olması nedeniyle araştırmacılar ve okuyucuların kendilerine ‘Acaba nereden başlasam?’ sorusunun net cevabı olarak duruyor. Bunun nedeni kitabın bir yönüyle de ders kitabı niteliği taşıması. Böylelikle kitabın bölümlendirilmesi, bölüm sonlarına eklenen sorular kısmıyla konuya dair en ufak bir bilgisi olmayan okuyucuya eserin sonunda artık Hint dinlerinin yapısı ve işleyişiyle ilgili doyurucu bilgiler kazandırdığı gibi sonrasında bu konular üzerine çalışma yapmak istediğinde de bir kılavuz kitap olacak.

Son olarak kitabın son bölümünde yer alan illüstratör Ekin Başak Akgül’ün çalışmalarıyla Hint’in ayrılmaz bir parçası olan Hint kutsal sanatına ait örneklerle karşılacaksınız. Bu eser dünyayı keşfetmek ve bilgi derinliğini artırmak ve böylece vizyonunu genişletmek isteyen okuyucular için değerli bir kaynak olma özelliği taşıyor.