birgün

0° KISA SÜRELÜ KAR YAĞIŞI

Tarih 7 Haziran 1993

BİRGÜN PAZAR 28.08.2016 09:52
Tarih 7 Haziran 1993
Abone Ol google-news

ZEYNEP ALTIOK AKATLI
CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili

Kanlı bir aydınlanma kıyımına, günler kala yazılmış; aydın sorumluluğunun olanca farkındalığı ve yalnızlığın isyanıyla; değiştirmek, dönüştürmek için kaleme alınmış bir yazıyı, babam Metin Altıok’un çağrısını paylaşıyorum bugün sizinle.

Üzerinde çokça düşünmeye ihtiyacımız var. Acı olan kendi kaderini öngörmüşçesine yazdığı bu yazıdan 23 yıl sonra bir arpa boyu yol gitmek şöyle dursun ayağını havaya dikecek serçe neslinin kimbilir kaçıncı kıyımından geçiyoruz.

Zamanın Aziz Nesin yönetimindeki Aydınlık gazetesinde Kara Kutu adlı köşesinde aydın olmanın anlamını, birey olmanın gücünü, beraberliğin güvencesini irdeleyen; “iş birlikçi aydınlara” söyleyecek sözü olan Metin Altıok gibi nice tenvir edenin faili meçhul cinayetlerle, yargısız infazlarla, tutsaklıklarla susturuluşu yeni değil. “Ben bedel ödedim” diye köşeler tutup demokratlık, özgürlük, eşitlik adına boyalı, süslü cümlelerle, üstten, kibirli ve bilgiç açıklamalarla Atatürk’ün çağdaş Türkiyesi'ne düşmanlık güderek demokrasi ve laik Cumhuriyet'i altın tabak içinde sunanlar bugünün «aldatılmışlarına» payanda oldular. «Yetmez ama evet» şimdi onlar da «aldanmış» nedamet getiriyorlar. Kimileri karanlığın ortasında, yanlış politikalarla bölünmenin eşiğine getirilmiş kitlelere tutkal olma çabasını vicdani bir sorumluluk olarak taşıyan ana muhalefet liderine yönelik suikast girişimini lanetleyeceğine, faşizmi, savaşı, kimden gelirse gelsin terörü kınayacağına «Bu daha başlangıç» diyerek ödenecek bedelden söz edebiliyor.

Varın yazıdan bazı isimleri, örnekleri çıkarın, yerine yenilerini ekleyin; o gazeteyi değil bu gazeteyi koyun bakın ne değişmiş; neyin tehlikesini işaret etmiş ve yoldaşlarıyla birlikte neyin bedelini ödemiş Metin Altıok.

Aslı Erdoğan için yazı nöbetine destek vermek için ben de yazayım istedim. Baba kız elele 1993-2016 süreğinde böylesi daha anlamlı olacak sanki.

Fil beklemeyen serçe yürekli Aslı’ya da, kalemini satmayan yoldaşlara da bin selam olsun!

Aydınlık serçenin kanadında bekliyor.

FİL BEKLEMEK

(7 Haziran 1993 - AYDINLIK)
Metin Altıok

Serçe kuşu yağmurlu bir günde, şimşekler çakıp gök olanca hızıyla gümbürderken, yere sırtüstü yatmış, havaya kaldırdığı incecik ayaklarıyla boşluğu dövermiş. Bu tuhaf durumu görenlerin “Neden böyle yapıyorsun?” sorusuna, “Bunca mahlûkat var yeryüzünde, gök yıkılıp üstümüze düşerse hepsi telef olacaklar. Ben de göğü tutmak için kaldırdım ayaklarımı” cevabını vermiş. Sonra içtenlikle, “Kaldırdım kaldırmasına, ama yine de korkudan yüreğimin kırk kantar yağı eriyor” diye eklemiş. Çevresindekiler, “Amma yaptın ha, sen kendin beş dirhem etmezsin. Bu kırk kantar yağ da neyin nesi!” diyerek alaya almışlar serçeyi. Serçecik şöyle bir bakmış yüzlerine, “Siz bunu anlayamazsınız” demiş. “Varın gidin işinize. Herkesin kendine göre kantarı, topuzu var.”

Güzel değil mi? Pertev Naili Boratav’ın derlediği bir Anadolu masalı bu. Geçen hafta masal üstünde düşünmüştük. Masalla başladık bu hafta. Yıllar önce okumuş ve çok sevmiştim bu masalı. Aklımda kaldığı gibi yazdım buraya. Kendimi biraz o serçeyle özdeşleştirdiğim için midir, nedir; “Herkesin kendine, göre kantarı, topuzu var” sözleri uzun süre düşmemişti dilimden. Düşmemişti, ama bir yandan da kendimle hesaplaşma aşamasında, “Serçe kadar olamadım” diyordum içimden. O zamanlar 12 Mart dönemiydi ve masaldaki gibi gök ha düştü, ha düşecekti üstümüze. Ama serçeler nedense pek görünmüyordu ortalıkta. Herkes kendini dışarıda tutarak bir şeyler bekliyordu birilerinden. Kim olduklarını bile bilmeden.

Türkiye’de her dar dönemde toplum olarak bunun tekrarı yaşanır. Herkes ağız birliği etmişçesine aynı şeyi söyler durur birbirine. “Bizim elimizden ne gelir!” bahanesidir bu. Hem Don Quijote’luğun ne gereği vardır! Böyle diye diye kendi elini kolunu kendi bağlar insanlarımız. Bir de bu düşünceye kör olası hanedeki evlad ve hayal eklenince haklılıkları tartışılmaz olur. İşte bu düşünce Türk aleminin en büyük düşmanıdır ve her görüldüğü yerde ezilmelidir. Şakayı bir yana bırakırsak; kendi gücünü tanımayan ya da küçümseyen insanın çağdaşlıktan nasibini almadığını söyleyebiliriz. Bu insan bırakın “vatandaş” olmayı, birey olmanın bile anlamını kavrayamamıştır. Böyle insanlardan oluşan bir toplumun ise çağdaş ve demokrat olması elbette beklenemez.

Eğer demokrasi halkın yönetime ağırlığını koyması demekse biz bu tepkisiz toplumla demokrasiyi daha çok bekleriz. Çünkü halkın katılımı olmadan gerçek anlamda bir demokrasiden söz edilemez. Bizim gibi gücünden habersiz teslimiyetçi toplumlarda demok/rasi değil, demek/razı olur ancak. Doğallıkla burada çuvaldızı aydınlara batırmak gerekir. “Yine mi aydın?” demeyin ya da deyin isterseniz, ama gerçek budur. Avdın sorumluluğu ve etkinliği bir toplumun lokomotifidir. Eğer “Aydının gücü nedir?” diye soracak olursanız; masaldaki serçe örneği aydın sorumluluğunun kendisinin, kendiliğinden bir güç olduğunu söylemek olasıdır. Yeter ki bir toplum oturduğu yerde ille de güç diye fil beklemesin.

Ayrıca şurası unutulmamalıdır ki, demokrasi sütten çıkmış kaşık da değildir. Eğer halkın baskısı ve denetimi olmazsa, hâkim sınıflar tarafından yürütülen bir diktatörlüğe dönüşebilir. Bu, demokrasinin doğasında her zaman var olan bir sapkınlıktır. Aslına bakarsanız demokrasilerdeki kuvvetler ayrılığı ilkesi bir hinoğlu-hinlik örneğidir. Düzenin işleyişi bakımından karşılıklı denetim yokluğu kadar kâğıt üzerindeki temel hak ve özgürlükler konusundaki güvenceyi ortadan kaldırmaya da yöneliktir.

Nitekim 92’nin Aralık ayında “Temel İçgüdü” adlı filmin müstehcenlik suçlamasıyla gösteriminin yasaklanmasına, o zaman başbakan olan Süleyman Demirel’in getirdiği yorum çok anlamlıdır. Demirel, “Eğer filmin gösterilmesini icra yasaklamışsa onu ortadan kaldırırız. Ama mahkeme yapmışsa kuvvetler ayrılığı prensibine uymak lazımdır” diyor, sorumluluğu yasamaya bırakarak yürütmeyi temize çıkarıyordu. Bu örnekte de görüldüğü gibi kuvvetler ayrılığı ilkesi, zihniyet değişimini gerçekleştirememiş toplumlarda bazen bir haksızlığa dayanarak olabilmektedir. Zaten yaşadığımız da bu değil midir?

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun