Antalya Tarım Konseyi, yerel seçim öncesinde tarım sektörünün taleplerini belirlemek üzere toplandı. Toplantıda dile getiren sorun, talep ve önerilerin rapor olarak adaylara sunulacağı belirtilirken, kırsala yönelik tarımsal desteklerde amaca ulaşma ve etkili olma düzeyinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Tarımın talepleri adaylara iletilecek

HABER MERKEZİ

Antalya Tarım Konseyi (ATAK), yerel seçim öncesinde tarım sektörünün belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlardan beklenti ve talep eğilimlerini belirlemek amacıyla toplantı düzenledi.

ATAK Başkanı Ali Çandır, toplantıda dile getiren sorun, talep ve önerilerin rapor olarak başta büyükşehir belediye başkan adayları olmak üzere yerel yönetimlere aday olanlara sunulacağını bildirdi. 

BÜTÜNŞEHİR YASASI MALİYETLERİ ARTIRDI

Raporda, Bütünşehir Yasası’nın kırsaldaki tarımsal faaliyetleri zorlaştırdığı vurgulanırken, maliyetleri yükselttiğine dikkat çekildi. Yerel yönetimlerle tarım sektörünün ilişkisinin büyük bölümünün harç ve vergi ödemelerinden ibaret olduğunu kaydeden ATAK üyeleri, yerel yönetimlerin ayda en az bir kere tarım sektörüyle toplantı yapmasını, sektörel plan, proje, destek ve yönlendirme faaliyetlerinin görüşülmesini talep etti. Raporda, “Kırsal alan ve tarımsal faaliyetler ile ilgili konulardaki planlamalar ve projelendirmeler yöredekilerle önceden paylaşılmalı ve görüşler dikkate alınmalıdır” ifadesi yer aldı.

KIRSALA DESTEK, ETKİLİ VE VERİMLİ OLMALI

Kırsala yönelik tarımsal desteklerde amaca ulaşma ve etkili olma düzeyinin geliştirilmesi gerektiği kaydedilen raporda, “Gübre, ilaç, tohum, fide, yem gibi özellikli girdi destekleri kırsalın niteliklerine uygun, şeffaf ve yaygın şekilde verilmelidir. Enerji ve sulama gibi genel amaçlı destekler, tüm kırsalda yoğunluğa göre yaygınlaştırılarak verilmelidir. Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yenilenebilir (güneş, rüzgar, …) enerji yatırımlarına kırsalın özelliklerine uygun etkili destek verilmelidir. Veteriner ve ziraat mühendisi danışmanlıkları tüm kırsala planlı ve etkili biçimde yaygınlaştırılarak sağlanmalıdır. Ürünlerin bollaştığı ve fiyatlarının maliyet altına geldiği dönemlerde doğrudan alım destekleri vermelidir. Küçükbaş hayvancılığa ve özellikle Teke yöresi değerlerine önem verilmeli ve etkili desteklenmelidir. Göçer hayvancılık artırılmalı ve desteklenmelidir. Sulak alanlar, eylek, yaylak ve meralar koruma altına alınmalı ve rehabilitasyonu yapılmalıdır. Kırsaldaki tarımsal faaliyetlerle ilgili acil konularda hızlı, etkili ve şeffaf destek vermelidir. Kırsalda damla sulamaya destek artmalıdır yerel yönetimlerin kırsaldaki sulama, enerji, atık, mera ıslah ve ulaşım gibi sektörel alt yapı yatırımları geliştirilmelidir” talepleri yer aldı.

GENÇLERİ KIRSALDA TUTACAK PROJE BEKLENTİSİ

ATAK üyeleri, tarıma ve tarımsal kooperatiflere eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini özellikle vurguladı. Tarım paydaşları, gençlerin kırsalda kalmasını sağlayacak eğitim, öğretim olanakları sağlaması ve gençlere yönelik tarımsal projelere özel önem vermesini istedi.

KIRSALA KREŞ TALEBİ

ATAK üyeleri, kırsalda okul öncesi çocukların eğitim alabileceği ana okulu, kreşlerin açılması, yine kırsalda okullaşmaya acilen geri dönülmesi, yerel yönetimlerin da buna destek vermesi beklentisini dile getirdi. Raporda, “Kırsalda yaşam refahını artırıcı eğitim, sağlık, kültür ve spor yatırımları yapılmalıdır” ifadesi yer aldı.

Kırsaldan kente ulaşımın kolay hale getirilmesi gerektiğini dile getiren tarım sektörü paydaşları, bunun kırsaldan kente göçü önleyeceğine dikkat çekti. Raporda, yerel yönetimlerin kırsaldaki altyapı yatırımlarına önem vermesi istenirken, “Tarımsal atıkların toplanması, geri kazanılması ve dere yataklarının ıslah edilerek temizlenmesi sağlanmalıdır. Çay ve derelerin kadastro çalışmaları ile denize ulaşımı engellendiği için su basması-sel felaketleri yaşanmaktadır. Çay ve dere kenarlarına inşaat yapı izni verilmemelidir. Yağmur sularının tutulması ve yağmur hasadı projeleri geliştirilmelidir. Kırsalda yapılan evlerde elektrik, su ve diğer donatım hatlarıyla ilgili ruhsat sorunları çözülmelidir. Bu durum bile tersine göçü olumlu etkileyecektir. Belediye kırsalda iç taraflarda kalan tarlalara yol açmalıdır. Kırsal kesimdeki mera, tarım alanı ve benzeri taşınmazlarla ilgili muhtarların dava açma hakkı yeniden verilmelidir. Yerel yönetimler bu konuya destek olmalıdır” talepleri dile getirildi.

Konsey üyeleri, merkez hal’in Antalya’ya yaraşır ve cazip düzeye getirilmesini isterken, ilçe hallerinin ilçe belediyelerine devredilmesi ve ortak veri tabanı oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Raporda, şehir merkezlerine yığılmış AVM’lere yenilerinin eklenmemesi görüşü de yer aldı.