İzmir’deki belediyelerin şirket işçileri, kamu taşeron işçileri, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Grup elemanları Cumhuriyet Meydanı’nda kadrolu ve güvenceli çalışma için eylem yaptı.

Taşeron işçiler hakları için sokakta

BİRGÜN EGE

Yıllarca taşeron firmalar üzerinden hizmet üreten, 696 sayılı KHK ile 2018 Nisan’da belediye şirketlerine geçirilen ancak kadroya alınmayan belediyelerin şirket işçileri, kamu taşeron işçileri, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Grup elemanları, İzmir Konak Cumhuriyet Meydanı'nda ‘norm kadro’ talebiyle bir araya geldi.

Belediye şirketlerinde çalışan taşeron işçiler adına açıklama yapan Cenan Ünal, belediye şirket ve iştirak işçilerinin norm kadro istediğini söyledi. Ünal Türkiye'de 1393 belediyede 39 bin norm kadrolu işçinin çalıştığını ancak şirket ve iştirak işçisi sayısının 608 bine ulaştığını ve işçilerinin modern köle olarak görüldüğünü belirtti.

Ünal, "Norm kadro talep ediyoruz. Sendikalar tarafından her ay açıklanan yoksulluk sınırı tüm belediye işçilerinin net taban ücreti olmalı. İlave tediye belediyedeki her işçiye verilmeli, geriye dönük hakkedişlerimiz de ödenmeli. Haksız, hukuksuz, keyfi şekilde işten çıkarmalara son verilmelidir. Gelir vergisi yükü kaldırılmalı. Eşit işe eşit ücret verilmeli. Belediyelerdeki cinsiyetçi iş bölümü ve ücretlendirme son bulmalı, kadınların güvenceli ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Belediye işçilerinin çocukları için kreş hakkı, günün koşullarına uygun ve gerçekçi biçimde karşılanmalıdır. Doğum iznine ayrılan kadın işçiler, işlerini kaybetme endişesi içerisinde olmamalıdır" dedi.

Ünal ayrıca, "60 günlük sendikal ikramiye, Haftalık 35 Saat çalışma, sosyal haklara her ay Enflasyon oranında zam, Meslek pirimi, yeterli miktarda yemek ve ulaşım ücreti, Refah payı ve Tayin hakkı verilmeli. Tüm belediyelerde, işçi sağlığı ve iş güvenliğine uygun çalışma ortamı oluşturulmalı, meslek hastalıklarına karşı önlemler alınmalı, iş yükü hakkaniyetli biçimde bölüştürülmeli" diye konuştu.

"VAATLER HEP SÖZDE KALDI"

Kamudaki taşeron işçiler adına konuşan Yüksel Ünal da, "Kamuda taşeron firmada çalışan iş güvencesi ve özlük hakları olmayan açlık sınırı altında kaderine terk edilmiş binlerce taşeron işçi bulunuyor. Her seçim öncesi büyük oy potansiyeli olarak gördükleri taşeron işçilere kadro sözü vermelerine rağmen bu vaatler sözde kalmaktan öteye gitmedi. Devletin asıl işini yapan taşeron işçiler ayrım yapılmaksızın en kısa sürede devlet kadrolarına geçirilmelidir. Biz insanca yaşamak için geleceğimiz için, çocuklarımız ve ailemizin refahı için ülkemizdeki çalışma sorunlarının giderilmesi için hakkımız olan güvenceli ve kadrolu çalışmayı bir an önce alarak istiyor, almak istiyor ve bunu talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.